“ByFlora” – åpen utstilling – Plante og pollen, fotografi og mikrografi

Irene Heggstad stiller ut bilder i Universitetsmuseet i Bergen fra 1. februar 2018.
Utstillingen er en samling kollasjer av planter og pollen.
Planter fra byrommet er fotografert – og pollenkorn fra de samme plantene er forstørret tusentalls ganger i elektronmikroskop. Sammen fremstår fotografi og mikrografi som enkeltstående og fargerike verk med en unik detaljrikdom fra en verden det er få forunt å kunne visualisere.
“Jeg har valgt å fokusere på pollen. Så vakker, men samtidig så plagsom for mange av oss. Hvordan er de, egentlig? Hvordan ser de ut? Jeg oppdaget at de gjerne ligner sin moderplante – at en lilje har lange og slanke pollen, en peon har runde og lubne pollen, mens en løvetann har skarpe og taggete pollen som ser ut til å mestre alt. Og det gjør den jo også.”
Utstillingen finner du i Historisk Museum, Haakon Sheteligsplass 10 fra 1. februar.
Tulipanens Palett

Reisebrev fra Gunn Mangerud

En liten hilsen fra 36° 50′ 0″ S!

Vi som er ansatt ved norske universiteter har det privilegiet at vi med noen års mellomrom kan dra til en annen institusjon og vie oss helt til forskning. Selv valgte jeg å være det første halvåret ved det geofaglige instituttet på Universidad de Concepción i Chile og trives veldig godt med det. Jeg er også heldig å ha med ektefelle som jobber her samme periode. Selv jobber jeg både med egne prosjekt og er blitt dratt inn i et prosjekt rundt trias-bassengene i Chile, så dagene flyr. Det er både stimulerende og spennende å jobbe i et nytt fagmiljø, treffe nye kollegaer og delta i faglige diskusjoner. Det gir nye perspektiv både når det gjelder faglig bredde og dybde. I tillegg får man et perspektiv utenfra på alt hjemme, både ved universitetet og i samfunnet for øvrig. Chile er et rimelig velfungerende land, samtidig minner oppholdet her meg på at vi i Norge har mye å være takknemlig for!

En ekstra «gevinst» ved å være i Chile er å få bo i et så aktivt tektonisk område, og det er mange av kollegaene mine her som jobber med ulike fagområder knyttet til nettopp jordskjelv og vulkanisme. Chile har jo daglige jordskjelv som f.eks. siste uke har svingt mellom 4.1 og 6.3. Det er derfor interessant å observere hvor lite folk flest er opptatt av dette til tross for at alle her med gru husker det store skjelvet (og den etterfølgende tsunamien) i 2010 så altfor godt. Jeg har heldigvis ikke opplevd skjelv, men har vært heldig å få se et større vulkanbrudd fra «vår» nærmeste vulkan i Chillán som våknet «til liv» nå i januar. Jeg har også klatret til topps på den aktive vulkanen Villarrica lenger sør. Det var en flott opplevelse å kikke ned i krateret (med gassmaske på, på bildet er den av kun til ære for fotografen!). Det minner oss om at jorden er levende.

I april bærer det av sted til GEUS i København. Det blir også svært spennende faglig, om enn noe mindre eksotisk enn her.

Ønsker alle et fint semester!

Gunn

Bilder: Ved kraterkanten av vulkanen Villarrica & Klokketårnet (el Campanil) på vårt flotte campusområde, det eneste åpne campusområdet i Chile.

Karita Anneli Kajanto

Karita Anneli Kajanto: I started in the Quaternary Earth Systems research group in UiB as a PhD student in November 2017. I will work in the ice2ice project, focusing on the dynamics of marine terminating glaciers. In my PhD I will try to determine the effect of surface mass balance on terminus processes such as submarine melt and calving by modelling studies. I have a MSc (Tech.) in Engineering Physics from Aalto University in Finland, and I studied Geophysics as a minor subject. Before joining UiB, I have worked in the industry, my main focus being in developing groundwater flow modeling. You can find me in Jahnebakken 5 in room 2050.

Ny artikkel – om mennesker og klimaendringer i norsk høyfjell i fortiden

Professor Atle Nesje er medforfatter av en artikkel publisert i Royal Society i dag: “The chronology of reindeer hunting on Norway’s highest ice patches”. Klimaendringer fører til at isen i høyfjellet smelter. Arkeologiske funn, i hovedsak fra reinsjakt og ferdsel, smelter ut av isfonner og breer i Skandinavia, i Alpene og i Nord-Amerika. Mange av funnene er sjeldne eller unike, og må radiokarbondateres for å kunne tidsbestemmes. Oppland fylke har mer enn halvparten av isfunnene globalt. Vi har nå utført mer enn 150 radiokarbondateringer på gjenstander fra isfonner og områder like i nærheten av disse i Oppland. De eldste funnene er 6000 år gamle, mens de yngste stammer fra 1700-tallet. Funnene fordeler seg ikke jevnt i tid. Noen perioder har mange funn, mens andre perioder har få eller ingen funn. Hva skyldes dette kronologiske mønsteret – menneskelig aktivitet eller klimaendringer? Et internasjonalt forskerteam med deltakere fra Oppland fylkeskommune, Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, og fra universitetene i Trondheim, Bergen, Oxford og Cambridge har undersøkt dette. Resultatet av dette arbeid ble nylig publisert i en artikkel i Royal Society Open Science, et tverrvitenskapelig tidsskrift i fronten av open access-publisering.  Se også Secrets of the ice: Glacial Archaeology, ancient reindeer hunting and climate change. National Geographic skriver: Melting glaciers could reveal how our ancesors dealt with changing climates.

Planting seeds of future EU projects coordinators

During the last month 12 postdocs, researchers and associate professors of the Department of Earth Science have registered as «experts» to evaluate EU project proposals. This is the result of a longterm strategy to increase the number and the quality of project proposals submitted to the European Commission’s frame programs. Thus, evaluating proposal is the best training course a researcher will ever receive on writing successful proposals. Read more here.

Skrivekurs for forskere

Mat Nat-Fakultetet arrangerer skrivekurs 20. mars fra kl 9.00-16.00. Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no. Alle deltakere må på forhånd sende inn et utkast til kronikk, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen.

Deltakerne vil lære mer om:

  • Slik gjør du en tekst interessant.
  • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
  • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
  • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
  • Treningsøkter og øvelser.
  • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
  • Slik møter du journalister.

Kursledere: Redaktør Nina Kristiansen og kronikkansvarlig Eivind Lauritsen ved Forskning.no.Ingen kursavgift. Vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. Elektronisk påmelding herPåmeldingsfrist: Fredag 9. mars 2018  –  Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

EPOS-N-Annual Workshop 23-24 januar 2018

EPOS-Norway Annual Workshop holder til på Grand Hotel Terminus i Bergen. Se info og programmet her.

Ny multifunksjonsskriver

Disse to gamle printerne, til venstre, erstattes nå av den nye multifunksjons-skriveren avbildet til høyre. Den står plassert i rom nr 3139. Den kobles til ved bruk av Pullprint konto. Første gang du logger på trådløs Pullprint må du gjøre følgende tilkobling – les her.

 

 

Christian Haug Eide tildeles JGS Early Career Award for 2017

 

Vi gratulerer Christian Haug Eide med tildelingen av pris fra Journal of the Geological Society (JGS) Early Career Award. Christian Haug Eide er kåret for med pris for beste artikkel i 2017. Du kan lese hele artikkelen i sin helhet med Open access her. hele artikkelen her. Les mer fra vår webside her og geoforskning.no her.

Graham Lewis Gilbert disputerte for phd graden 17.1.18

Vi gratulerer Graham Lewis Gilbert som disputerte tirsdag 16.1.18 for phd graden med avhandlingen:

“Cryostratigraphy and sedimentology of high-Arctic fjord-valleys”

Opponent:
Professor, ph.d. Jan Piotrowski, Aarhus Universitet, Danmark
Opponent: Professor, ph.d. Michel Allard, Université Laval, Canada

Øvrig medlem i komiteen:
Professor, dr.scient. Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Førsteamanuensis II, Marius Opsanger Jonassen, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen / UNIS