Yaneng Luo

 

Yaneng Luo: I am now a visiting PhD student at UIB under the supervision of Prof. Morten Jakobsen for one year from September 2017 to September 2018. I come from China University of Petroleum-Beijing. My major is geophysics and my research interests are rock physics, seismic inversion, and quantitative reservoir characterization. My PhD dissertation title is “Quantitative characterization method of seismic reservoirs based on geostatistics”. You can find me in room 2148.

Cheers,
Yaneng

GEO INFO meeting 11. December at 12.15

Vi har to gjesteinnlegg denne gangen, en om IT-sikkerhet og en om regler/praksis ved medforatterskap (denne er på engelsk).

Kl. 12:15 – 12:45  IT-sikkerhet ved Øivind Hope, senioringeniør ved IT-avdelingen
Kl. 12:45 – 13:00  Kaffepause

English presentation:
Kl. 13:00 – 13:30 Gjennomgang av Vancouver-reglene/NENT retningslinjer og noen problemstillinger rundt

medforfatterskapskriterier, ved Ingrid Cutler, rådgiver ved Universitetsbiblioteket. Sett av tid til 13:45 for diskusjon.

Jubilant 80 år — vår kollega Jan Mangerud

Fra Bergens Tidende:

Professor emeritus og geolog Jan Mangerud , Norgardsvegen 27, 5236 Rådal, fyller 80 år i dag.
Jan Mangerud arbeider som professor emeritus ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen og ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Etter at han ble pensjonist i 2007 har han blant annet vært med på å publisere 35 vitenskapelige artikler om temaer som for eksempel istidene og naturlige klimavariasjoner.
Mangerud studerte realfag ved universitetene i Oslo og Bergen. Han har siden 1963 vært ansatt ved Universitetet i Bergen, fra 1977 som professor i kvartærgeologi. Jubilanten har også vært gjesteforsker, -professor og foreleser ved universiteter Europa og USA. For sin forskning er han hedret med Reuschmedaljen, Framkomiteens Nansenbelønning og Brøggerprisen. Han er som første nordmann innvalgt som æresmedlem i International Union for Quaternary Research, den internasjonale forskningsorganisasjonen i faget. Jubilanten har hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv, særlig i redaksjonskomiteer for vitenskapelige tidsskrifter og i ledelsen for internasjonale forskningsprosjekter. I Norge har han blant annet vært president i Norsk Geologisk Forening.
Mangerud har vært gift med Bjørg i nesten 60 år og har tre barn, fem barnebarn og to oldebarn. Han var idrettsmann som ung og løper fortsatt i fjellet et par ganger i uken, eller mosjonerer på treningssenter. Mangerud går i kirken og har i mange år vært aktiv i St. Georgs Gildet. Dagen feires med familien. NTB

Kollegaer fra GEO gratulerer!!

National Geographic skriver om Jostein Bakke og hans Team som nylig var på Svalbard

“Vi har prøvd å ta oss frem til innsjøen Ringgåsvatnet i fem år, men været har hindret oss fra å samle inn prøver, sier Jostein Bakke”

Endelig lykkes de (Jostein Bakke, Eivind W.N.Støren, Torgeir Røthe og Willem van der Bilt) og nå har National Geographic skrevet artikkel om bragden.

Les mer her.

Eksponeringsregister

Alle studenter og ansatte er pliktig til å registrere hva en blir eksponert for av:

  • Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalie –tilsvarende CLP H-setningene H340, H350 og H350i.
  • Arbeider med ioniserende stråling
  • Er eller har vært eksponert for biologiske faktorer (smitterisikogruppe 3 og 4)
  • Arbeider med bly/blyforbindelser (krever også helseundersøkelse)
  • Har vært eller kan bli eksponert for støv med asbestfiber
  • Utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid

Registreringen gjøres av den enkelte. For tiden er Hildegunn Almelid vår ECOOnline koordinator.

Vedlagt er mal for registrering – se lenken her: Eksponeringsregister

Seminar med Gernot Wagner (Harvard) torsdag 30.11.17 kl 9.15 – Solar geoengineering and mitigation

Gernot Wagner (Harvard) kommer og holder et seminar ved UiB, BCCR/GFI om geoengineering kl. 09:15 torsdag den 30. november, Undervisningsrom 4060,
West Wing Jahnebakken 5

Abstract: What could be the role of solar geoengineering in a ‘rational’ climate policy portfolio? What should it be?
What could or should it be in the world we actually live in?

Det er åpent for alle interesserte, IKKE forbeholdt Bjerknessenteret eller geofysikere. (Vi bare arrangerer. Så spre gjerne info til andre som kunne være interessert.)

Velkommen til et foredrag om et kontroversielt tema som jeg vet at mange, også her på huset, har sterke oppfatninger om.

Postdoc position in microseismic monitoring at NORSAR

It would be great if potential candidates at the Department of Earth Science can be informed about this job-opportunity. NORSAR has an opening for a 2-year postdoc position in microseismic monitoring related to the ERiS project lead by UiB. For more information, see https://www.norsar.no/about-us/careers/postdoc-position-in-microseismic-monitoring-article1571-961.html

New offer for International Researchers – Ulriken cards

International Centre now offer the possibility to borrow Ulriken cards for international employees and guests. We have a total of 10 cards.
Read more here for more information about the cards, and the rules for borrowing. Please contact Signe Knappskog if you have any question about this system, but send request for borrowing or reservation like it is described in the attachment.  http://ulriken643.no/en/

Feltarbeid i gangene på instituttet

Vi skulle korrelere to 24 meter lange kjerner fra innsjøen Bol Schutchye som ligger langt nord for Polarsirkelen i Uralfjellene. Vi la kjernene ved siden av hverandre og fant igjen turbiditter og andre lamina i begge kjerner. Kjernene er unike fordi de går 24 000 år tilbake i tid, altså gjennom perioden da Skandinavia var dekket av en 3000 m tykk innlandsis. Dette er PhD arbeidet til Carl Regnéll, som sammen med Jan ligger på knær og diskuterer, mens sjefen, John Inge, overvåker arbeidet. Haflidi står bak og forklarer Nele hva vi gjør. (Klikk på bildet så blir det større)

Foto: Eva Bjørseth

Folkefest i Bergen etter tidenes jordskjelv

 

Største registrerte skjelv siden Brann tok seriegull. Det har brutt ut ny folkefest i Bergen etter at byen opplevde et kraftig jordskjelv i dag morges.– Dette er tidens jordskjelv, og det bare beviser at Bergen også kan avholde store skjelv, sier en bergenser som spontant begynte å synge Brann-sangen under jordskjelvet. Les mer fra Satiriks her.