Category: Undervisning


iEarth one step closer to SFU status

Dear all,

We in iEarth are delighted to announce that we are 1 of 8 finalists that has made it through to the second round in the SFU application process. This means that we will host the application committee here at UiB in September. Thank you all for the support so far!

Have a lovely summer, Anne Stensland, iEarth coordinator

Skal utdanne geologar til å tenke heilskap og berekraft

Fire fagmiljø har fått EU-finansiering til internasjonale doktorgrads-samarbeid. Forskarar frå Universitetet i Bergen er partnarar i fire nye forskartreningsprosjekt som er løyvd totalt 17 millonar kroner frå EU. Førsteamanuensis Christian Haug Eide ved Institutt for geovitenskap deltek i eitt av desse prosjekta. Universitetet i Rennes i Frankrike leiar prosjektet S2S-Future som har ti europeiske partnarar, inkludert Eide og to doktorgradsstudentar i geologi frå UiB.  Les mer fra Forskning ved UiB. Vi gratulerer!! 🙂

Masterseremoni 6. juni 2019

Foto: Thor Brødreskift

6. juni arrangerte fakultetet avslutningsseremoni for masterkandidatene våre.

Foto: Thor Brødreskift

Seremonien foregikk i universitetsaulaen på Universitets-museet, og diplom for gjennomført mastergrad ble delt ut av Helge Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Harald Walderhaug, visedekan for utdanning, og Ingunn Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Les mer fra fakultetets webside her. Flere bilder fra Flikr her.

GEO gratulerer så mye og ønsker alle lykke til videre!

Bachelorseremoni

Foto: Anders Kulseng

Midt oppi eksamenskjøret tok omlag halvparten av instituttets studenter på tredjeåret på bachelorprogrammet seg i dag anledning til å være med på fakultetets nylig opprettede bachelorseremoni. Seremonien foregikk i universitetsaulaen på Universitetsmuseet, og diplom for gjennomført studium ble delt ut av Helge Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Harald Walderhaug, visedekan for utdanning, og Ingunn Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Flere bilder fra Flikr her.

GEO gratulerer så mye og håper å se dere igjen på masterstudiet til høsten!

 

Masterseremonien ved MN-fakultetet 2019

Masterseremonien 2018

Masterseremonien i Universitetsaulaen i 2018 Foto: Thor Brødreskift

Alle masterstudenter som fullfører en mastergrad i løpet av studieåret 2018/2019 er hjertelig velkommen til masterseremonien torsdag 6. juni kl 14.30 i Universitetsaulaen!

Masterseremonien er en høytidelig feiring av alle kandidater, med taler og musikalske innslag. Etter seremonien blir det mottakelse og lett bevertning. Les mer fra MN websiden her.

Resultater innen utdanningsfeltet ved MN 2016-2018

Rapporten til DBH fra MN for våren 2019 finner vi blant fakultetets styresaker. (orientering) Møte 12.4.2019

Her kan vi lese og sammenligne tallene for GEO  med de andre instituttene ved MN hvor vi lå ganske bra an selv om vi nå kan lese en liten nedgang 🙂

 

Masterstudent fra UiB Geo vinner Earth Model Award 2018

Feltarbeid med drone i Brushy Basin-leddet i Utah.
Foto: Christian Haug Eide

Vi er glade for å kunne fortelle at vår tidligere masterstudent Aasmund Løvestad har vunnet førsteprisen i Earth Model Award 2018, som blir delt ut av  Landmark med støtte av Geological Society of London. Prisen tildeles for oppgaven ‘Mudstone-rich Fluvial Systems as Reservoirs: The Brushy Basin Member of the Morrison Formation, Eastern Utah’, som han gjorde med Christian Haug Eide som veileder. Les mer fra web-siden vår her.

Den store formidlingsprisen 2019

Fakultetet ønsker å stimulere til økt formidling, og oppretter fra i år av en egen pris på 50 000 kroner som deles ut i forbindelse med bachelorseremonien i Universitetsaulaen i juni.

Kerim Hestnes Nisancioglu formidler klimaendringene til barneskole-elever i Bergen. Foto: UiB

Kandidaten skal vurderes på bakgrunn av følgende kriterier: «Formidlingsprisen skal inspirere til å ta formidlingsoppdraget alvorlig. Prisvinneren skal strekke seg langt for å bidra til å opplyse samfunnet, skape debatt, synliggjøre  forskning og utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, stimulere til formidling eller på annen måte være en viktig bidragsyter til kunnskapsspredning og samfunnsdebatt.»

Alle som studerer, arbeider eller forsker under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppfordres til å sende inn nominasjoner her innen 15. mai 2019.

Lecture 3 April “Career Development Strategies”

A lecture on how to implement career development in PhD-training
in the future.

Career building skills are increasingly important for graduates of doctoral training programmes. In a diverse job market, candidates need counselling, guidance and good examples. Yet, whose responsibility is career guidance? What skills should we teach? And what are good methods of career guidance?

This lecture is aimed at YOU who is engaged in PhD-training and wants to provide good and efficient career guidance. The lecture is open to all, and supervisors, PhD-coordinators, graduate school managers are especially invited. 3.4: 13.30-14.30, Large Aud. Høyteknologisenteret. Read more here.

 

Lunch panel debate 2nd April: “What to do with all of these PhDs”

Each year, there are more and more PhDs, but the number of senior positions in academia remains roughly coa poster with information onthe debate and pictures of the speakersnstant. Many will have to leave academia.

  • Who will employ all of these PhDs?
  • What skills do PhDs need?
  • Should the PhD education change?

The event will take plase 2 April 2019: 12:00 – 13:15 at Store Auditorium, Høyteknologisenteret.

The debate will be held in Englinsh, and lunch will be provided for the first 50 participants!

The debate is organized by young scientists for young scientists, hosted by UiBdoc and the Young Academy of Norway. Learn more.

Next page →
← Previous page