Category: Undervisning


Fagleg-pedagogisk dag 2. februar 2018

Svært mange lærarar frå ungdomsskule og vidraregåande skule kjem til UiB på Fagleg-pedagogisk dag 2. februar 2018.

For ditt fagmiljø betyr det eit godt høve til å løfte fram tema som de tykkjer lærarane bør vite litt meir om. Både foredrag, workshops og andre faglege bidrag er velkomne. Og det er heilt i orden å gjenbruke ting som har vore presentert i andre samanhengar, det vil alltid vere nye tilhøyrarar.

Bidraget registrerer du her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3935499 Gjerne i løpet av ei vekes tid!

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om målgruppa, tema eller kva som helst anna.

Med vennleg helsing, Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, www.uib.no/skolelab, Tlf. 55582227

Til undervisere ved GEO

Til undervisere ved Institutt for geovitenskap,

Vedlagt finner du skjema for å melde inn regnskap for ditt bidrag –  Undervisningsregnskap 2017.

Det bes om at alle som bidrar i undervisning svarer i det vedlagte skjemaet, også hvis du har vært frikjøpt, eller hatt forskningstermin. Utfylte skjemaer sendes til gruppens PS-representant, innen 8. november. Følgende PS-representanter tar imot ferdig utfylte skjemaer:

BRS: Isabelle Lecomte
GD: Rolf Mjelde
GBGK: Bjarte Hannisdal
KGS: Jostein Bakke

UiB-PhD’er vil få tilsendt et eget skjema for innmelding av sitt undervisningsregnskap. Med vennlig hilsen, Emilie Randeberg, Studieseksjonen, Institutt for geovitenskap

Insperakurs for emneansvarlige

Emneansvarlige ved MNfakultetet som skal ha digital eksamen, inviteres til kurs «Hvordan lage eksamensoppgaver i Inspera Assessment).

Tid:  1. november kl. 12.15-14.00

Sted: Realfagbygget, PC-sal 1003 (1. etg.).

Mer info om kurset står i påmeldingslenken under.

Påmelding her:  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4046030

På vei

Å studere gir svært mange muligheter og i PåVei har vi fokus på disse mulighetene:

  • Kom og hør tidligere studenter fortelle om sin vei inn i arbeidslivet og hva de ønsker de hadde blitt fortalt mens de selv var student.
  • Bli inspirert til å reise på utveksling eller kanskje ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard.
  • Finn ut hvorfor det er lurt å ta en mastergrad og hvilke muligheter som finnes på UiB.
  • Få tips om hvordan en forretningsidé kan bli til virkelighet fra BTO
  • Få praktiske tips til hvordan du kan mestre studiene dine på best mulig måte fra Sammen.

Se hele programmet for PåVei-uken her.

 

Undervisningsbudsjett 2018 – innmelding av forventede emnekostnader – frist 31. oktober 2017

Til emneansvarlige ved Institutt for geovitenskap,

 

Det nærmer seg et nytt budsjettår, og vi trenger et overslag over forventede kostnader til undervisning i vår- og høstsemesteret 2018. Vi ber derfor de undervisningsansvarlige for hvert enkelt emne om å komme med et kostnadsoverslag på vedlagte skjema.  Vi ber om dere tar spesielt hensyn til endring av undervisningsform og antall studenter i deres overslag.

 

Mer info i mail fra Emilie sendt 10.11.17

Programstyret

Innkalling og referat fra instituttets Programstyre kan leses fra fellesområdet: P:\Alle ansatte ved GEO velger du Referater-Innkallinger; Programstyret

Masterpresentasjoner

Masterpresentasjoner annonseres på mail, resten av info legges ut på Geo websiden under kalender – se lenke her.