Category: Undervisning


Utdanning ved Universitetet på Svalbard

Would you like to spend a semester at Norway`s most northern and exotic university, namely the University Center at Svalbard? Read more about the courses available this spring with application deadline 15th of October here! NB! There is a chance that UNIS will be closed for incoming students due to covid-19 in the spring, and we recommend having a plan b for courses to take at UiB in Bergen if this happens.

Booking i outlook kalender

GEO har følgende produkter i outlook kalenderen som kan lånes ut til digital undervisning, seminar, møter, konferanser etc.:
(bookes i outlook som om det er et “rom” – hentes i resepsjonen til avtalt tid og leveres straks tilbake med alle “dingser”/ledninger, mapper etc.)

GEO – Konferanse kamera 1
GEO – Konferanse kamera 2
GEO – Høytalertelefon (Speakerphone) 1 (kan koples sammen to og to)
GEO – Høytalertelefon (Speakerphone) 2
GEO – Høytalertelefon (Speakerphone) 3
GEO – Høytalertelefon (Speakerphone) 4
GEO – Laptop 1
GEO – Laptop 2
GEO – Prosjektør 1
GEO – Prosjektør 2
GEO – Videokamera

Informasjon om emnepåmelding høsten 2020

Kjære bachelor-, master- eller Ph.D.- student, Vi håper at det har gått bra dette vårsemesteret, på tross av alle omstendigheter, og at du forhåpentligvis har eller får en avslappende sommerferie.

Som du kanskje har fått med deg åpnet Studentweb opp for registrering tidligere denne uken, og noen er allerede i gang med semesterregistrering og emnepåmelding til emner som skal undervises til høsten. I den anledning ønsker Institutt for geovitenskap å informere om at alle GEOV-emner denne høsten inngår i undervisningsopptaket. Det vil si at man er nødt til å søke om å få ta disse emnene, og fristen for dette er torsdag 13. august (midnatt). Det vil kunne være mulighet for etteroppmelding i emner med ledig kapasitet etter dette, så fremst undervisningen ikke har startet, eller det allerede har vært for mange obligatoriske forelesninger/gruppesamlinger. Opptaket til emnene man har søkt på vil bli klart allerede fredag 14. august, eller senest i starten av uke 34. For mer informasjon om undervisingsopptaket, se http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket.

Institutt for geovitenskap har følgende emner: Les mer her. (for english read from link)

Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling

Femten universiteter og høyskoler får penger til å opprette utdanningstilbud som er tilgjengelige også utenfor campus. Det skal gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.

Prosjektleder Kerim Nisancioglu (UiB og CEED, UiO) har fått tildelt 4 millioner kroner for undervisnings prosjektet Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling.  Institutt for geofag, UiO med Mathias Lundmark er partner i prosjektet. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)  har hatt ansvaret for å  fordele midlene etter søknad.

KUNNGJØRING MASTERPRESENTASJONER i juni ved Institutt for geovitenskap

Under følger foreløpig oversikt over masterpresentasjoner i juni. Det er vedtatt på UiB at alle masterpresentasjoner våren 2020 vil foregå digitalt. Vil gjøre oppmerksom på at det er en mulighet for at det blir flere masterpresentasjoner i juni enn det som er oppgitt i denne listen.  Det vil bli sendt ut påminnelse om masterpresentasjonene de aktuelle ukene, i tillegg til samme dag som masterpresentasjonen.  Zoom-lenken til masterpresentasjonene, vil bli sendt ut på e-post samme dag som presentasjonen.

Velkommen!

Etternavn Fornavn Hovedveileder Medveileder Ekstern sensor Intern sensor Dato Tidspunkt
Torstad Markus Sterk-Hansen Stein-Erik Lauritzen Rannveig Ørevik Skoglund (SV-GEOG) Mona Henriksen Jo Brendryen 05.06.2020 12:15
Andersen Ingvild Gabrielsen Atle Rotevatn Eivind Bastesen, David Peacock, Vilde Dimmen Tore Odinsen Christian H. Eide 17.06.2020 10:15
Vagle Eivind Block Atle Rotevatn John Howell ( U. Aberdeen), David Peacock Tore Odinsen Berit O. Hjelstuen 17.06.2020 13:15
Gjesteland Bjørn Martin Vika Atle Rotevatn John Howell ( U. Aberdeen), David Peacock Jonny Hesthammer Berit O. Hjelstuen 19.06.2020 13:15
Prestegård Mari Atle Rotevatn Eivind Bastesen, David Peacock, Vilde Dimmen Jonny Hesthammer Christian H. Eide 19.06.2020 10:15
Balyesiima Mustaqim Isabelle Lecomte, UiB. Øystein Pettersen (Uni Research), Jan Tveranger (Uni Research) Dag Chun Standnes, Equinor Gunnar Sælen 22.06.2020 13:15
Mangersnes Kenneth Atle Nesje Henriette Linge (GEO), Gro Sandøy, Lena Rubensdotter (NGU) Jacob C. Yde (HVL) Christian H. Eide 23.06.2020 ?
Remmen Terje Stein-Erik Lauritzen Rannveig Ørevik Skoglund (SV-GEOG) Jan Tveranger Atle Rotevatn 24.06.2020 ?
Haga Oda Rostøl Berit O. Hjelstuen Hans Petter Sejrup Tom Arne Rydningen, UiT Rolf Mjelde 25.06.2020 10:15
Aarrestad Ingvild Desiree Roerdink Eoghan Reeves  Dr. Belinda Flem Dr. Andreas Beinlich 30.06.2020 10:30

 

 

 

 

 

Gledelige søkertall for GEO

Foto fra GEO-film

I år kan vi glede oss over fantastisk fine søkertall til bachelorprogram i geovitenskap. Studieprogrammet har 75 søkere til studieretning geologi og 41 til geofysikk. Med hele 116 søkere med geovitenskap som førsteprioritet, gir dette en økning fra i fjor på nesten 200 %.
Vi takker alle som har bidratt i rekrutteringsarbeidet! 🙂
Les mer her.

GEOSCIENCE for the future – Poster made by The Geological Society

Poster: The Geological Society

iEarth blir senter for fremragende utdanning (SFU)

I dag klokken 10.30 fikk vi den gledelige nyheten at DIKU har tildelt iEarth status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Tildelingen ble offentliggjort i dag 12. desember på Diku sine websider. Se også annonseringen på YouTube her. Kommunikasjonsavdelingen har lagt ut denne artikkelen, og Khrono sin her.Tusen takk til alle som har jobbet for og bidratt mot statusen SFU i geovitenskap ved Geo  🙂

Opptakstall for geovitenskap, høsten 2019

Bachelorprogrammet i geovitenskap: 26 studenter

Geologer: 16
Geofysikere: 10

Masterprogrammet i geovitenskap: 32 studenter

Geodynamikk: 2 studenter
Kvartære geosystemer: 8 studenter
Basseng- og reservoarstudier: 13 studenter
Geokjemi og geobiologi: 9 studenter

Masteropptaket har denne høsten blitt gjennomført fra det sentrale opptakskontoret ved UiB. Søkertallene har gått ned med ca. 30% fra i fjor. Vi har likevel fylt årets ramme med 53 plasser for 2019, og må si oss godt fornøyde med det.

Studentene har også denne gangen selv vært ansvarlige for å finne veiledere og masterprosjekt, noe som vi ved et grovt førsteinntrykk opplever har gått veldig bra.

Institutt for Geovitenskap signerer samarbeidsavtale for støtte til utdanningstiltak med AkerBP

Her inngår Institutt for Geovitenskap og AkerBP en samarbeidsavtale for økonomisk støtte til undervisningstilbudet ved GEO, med en verdi på 1.5 millioner over 3 år. Bak fra venstre: Atle Rotevatn (UiB), Christian Haug Eide (UiB) og Rodmar Ravnås (AkerBP). Fremme: Anne-Siv Egeli (AkerBP), Ingunn Hindenes Thorseth (UiB) og Ritske Huismans (UiB). Foto: Andrea Grimnes

Institutt for Geovitenskap ved UiB har inngått en avtale med AkerBP om støtte til utdanning. AkerBP bidrar med 1.5 millioner over 3 år, som skal gå til å styrke utdanningstilbudet ved GEO. Avtalen er uten tematiske føringer, men vil prioritere tiltak som styrker utdanningstilbud og kompetanse rettet mot forståelse av geologien i undergrunnen.
Avtalen vil muliggjøre økonomisk støtte blant annet til masteroppgaver, feltkurs, nødvendig utstyr, gjesteforelesere og deltagelse på konferanser for master- og PhD-studenter. Midlene som gjøres tilgjengelig gjennom avtalen vil administreres av en styringsgruppe med deltagere fra UiB og AkerBP.
-UiB er en institusjon vi rekrutterer mange nyutdannede geologer fra. Vi ønsker å bidra til å støtte utdanning som er relevant for det vi arbeider med, og det er også viktig for oss å synliggjøre de mulighetene som ligger for geologer i industrien i dag, sier Anne-Siv Egeli som er HR-manager i leting og reservoarutvikling i AkerBP.
-Det er svært gledelig at AkerBP ønsker å bidra økonomisk til å styrke undervisningstilbudet ved GEO. Midlene som her stilles til rådighet vil muliggjøre aktiviteter og tilbud som ikke kan finansieres innenfor de normale budsjettrammene til instituttet. Dette vil for eksempel kunne bidra til at vi kan finansiere nye feltkurs, feltarbeid i forbindelse med masterprosjekter og konferansedeltagelse, noe som definitivt vil komme studentene til gode, sier Professor Atle Rotevatn som leder Basseng og Reservoargruppen ved instituttet.

Next page →