Category: HR – HSE (Health, Safety and Environment) – Welfare


Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset – vinteren 2021

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for vinteren 2021, i perioden 3. januar -5. april 2021 – inkluderer vinterferien og påsken.
Avhengig av utviklingen av Korona-situasjonen kan det være at hyttene kun leies ut i helger (torsdag-søndag). Det vil bli en løpende vurdering på leieperiodene.
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»-«Velferdshytter til utleie».
Søknadsfristen er 4. november, trekningen foretas 6. november 2020. Hilsen Eiendomsavdelingen

Basic firs aid course for foreign employees at UiB

Foto/ill.: Colourbox.com

A basic first aid course for foreign employers at UiB is offered the following date and time:
Friday 30th of October, kl 12.00-15.00
Language; English
Max number of participants: 12
Provider: NUI AS
For more information about the course and registration, please see here.

Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis for employees

Information to English speaking employees in our department who carry out risk assessments and safe job analysis related to HSE for the local work environment and work tasks:

https://www.uib.no/en/hms-portalen/139130/november-16-course-hse-risk-assessment-and-safe-job-analysis-sja-employees

Best regardsBente-Lise Lillebø, Division of Human Resources

Valg av nytt verneombud – lokal frist 25. september

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

  • Lokale verneombud
  • Hovedverneombud
  • Universitetets hovedverneombud

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

  • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
  • har et støttende nettverk med faste møter
  • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

For inneværende valgperiode ved GEO er Siv Hjorth Dundas verneombud og Eivind Wilhelm Nagel Støren er vara verneombud. Send nye forslag til Stjernholm@uib.no innen 25.9.

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

UiB innfører arbeidsmiljøpris

Foto/ill.: Sigve Amundsen

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø vil Universitetet i Bergen fra og med 2020 dele ut en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og en prispott på kr. 75.000,-.
Arbeidsmiljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter, og alle ansatte og studenter kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.
Forslaget må inneholde en kortfattet begrunnelse (maks én side) og sendes HR-avdelingen. Den årlige fristen for å fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen vil være 1. oktober. Les mer om arbeidsmiljøprisen her.

UiB Hytte: høsten 2020

FOR ANSATTE
Periode: 16.08 – 18.10.2020 Søknadsfrist: 12.06.2020
Fellstrekning for ansatte for Ottesheimen, U-heimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne

FOR STUDENTER
Periode: 16.08 – 18.10.202 Søknadsfrist: 12.06.2020
Ottesheimen for studenter

Benytt elektroniske søknadsskjemaet som ligger her.

Guided lunchtime city-walk Thursday June 4

We would like to invite our newest employees to a guided lunchtime city-walk Thursday June 4th. Would you like to get to know the City of Bergen better?

We offer a guided city-walk on: Thursday June 4 at 11:00. Please be on time. The tour will take 1,5-2 hours starting from the Lion in front of the Natural History Museum, Musèplass,  and walk out towards Bryggen Museum, the walk will include stops by museums, art galleries and historic points of interest along the way.

This will be an outdoor activity only, and might be cancelled due to weather. Dress accordingly. Please not the importance of social distancing, keeping 1-2 meters apart.

There is limited number of participants, and if available space the offer is also extended to all that have started employment at UiB in the past 18 months. Sign up here. If you are not able to attend, please make sure to notify us, so others might have the possibility to join.

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne høsten 2020

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for høsten 2020, i perioden 16. august -18. oktober 2020.

Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie».

Søknadsfristen er 12. juni, trekningen foretas 17. juni 2020.  Hilsen Eiendomsavdelingen

UiB Opp Modul 2.12. Risikostyring i forskningsprosjekter – Kurs 25.3 9-12

Kursinnhold:

Det er stadig større krav om organisering av forskningsaktiviteter og strømlinjeforming av disse etter «klassisk» prosjektledelsesprinsipper i ander sektorer utenfor akademia, hvor spesifikke prosesser, ferdigheter, og verktøy er godt etablert (PMI, 2008). Påmeldingsfrist 19.3. For mer info og påmelding se her.

New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken – summer 2020 (week 26-33)

It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer period from 21 June until 16 August 2019.

Cancellation deadline is 30 days before rental period start to avoid penalty for cancellation. Please use the UoB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. (https://reg.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under “Employment conditions” – “Welfare” – “Cabin hire (NO)” – logging in with your registered UoB username and password. The application deadline is 20 March, drawing will be done 24 March 2020.

Next page →
← Previous page