Category: HR – HSE (Health, Safety and Environment) – Welfare


MatNat lyser ut HMS-pris 2021 /MatNat announces the 2021 HSE Prize

MatNat fakultetet vil i år dele ut en HMS-pris på kr 50 000,-. Som tidligere år skal prisen gå til et HMS-tiltak/- prosjekt som oppfattes som vellykket og som gjerne har overføringsverdi for andre institutt. Les mer her. Internfrist: Forslag til Andrea innen 27. oktober.

As in previous years, the award (NOK 50,000) will go to a successful Health Safety Environment measure / project which has value for other departments. Read more here. (No) Internal deadline: 27. October. Send idea to Andrea.

Rabatterte BIFF-billetter /Discounted Tickets – Velferd UiB

Rabatterte BIFF-billetter
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 20. oktober til 28. oktober. Ansatte får rabatterte billetter til kr. 70 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er begrenset til 1 billett per person per film. Man kan også kjøpe rabatterte billetter på nett og vise ansattbevis når man går på filmen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget. Les mer om programmet her: www.biff.no

Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets
Bergen International Film Festival will take place from October 20 th to October 28th. Employees at UiB can buy 1 discounted ticket for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 70 NOK. Please remember to bring your staff ID to the cinema if you buy the ticket online. Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english

New application period for the cottages at Ustaoset late autumn 2021

You may now apply to rent U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the late autumn period from October 21, 2021, until January 2, 2022. The cabins are assigned to the applicants by lot, and the winner is notified by email. If you are assigned a cabin, the cancellation deadline is 30 days before the rental period starts to avoid penalty for cancelling.

Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password (https://reg.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw. Application forms and information can also be found at the Employee Pages under “Employment conditions” – “Welfare” – “Cabin hire (NO)”, and in UiBhjelp. The application deadline is September 23, draw will be done September 24, 2021.
Estate and Facilities Management Division

Søk om støtte til klimatiltak innen 22. september

Det nærmer seg ny søknadsfrist til UiB sitt klimafond. Innen 22.09.2021 kan studenter og ansatte søke om midler til både mindre og mer omfattende  tiltak begrenset oppad til 500.000 kroner. Klimafondets primære formål er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet
for et mer klimavennlig universitet, som kan bidra til å redusere universitets klimaavtrykk, eller som er med på å engasjere og motivere flere studenter  og ansatte til en felles klimadugnad.
Fondet åpner også for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet.
Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader.
Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes til klima2030@uib.no innen søknadsfristen 22.09.2021. Les mer: https://www.uib.no/klimafond

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitalt frokostseminar mandag 27.september på Zoom kl.0830-1000. Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø. Påmelding her. Mer info her: Det gode arbeidsmiljø

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset – vinteren 2021

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for vinteren 2021, i perioden 3. januar -5. april 2021 – inkluderer vinterferien og påsken.
Avhengig av utviklingen av Korona-situasjonen kan det være at hyttene kun leies ut i helger (torsdag-søndag). Det vil bli en løpende vurdering på leieperiodene.
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»-«Velferdshytter til utleie».
Søknadsfristen er 4. november, trekningen foretas 6. november 2020. Hilsen Eiendomsavdelingen

Basic firs aid course for foreign employees at UiB

Foto/ill.: Colourbox.com

A basic first aid course for foreign employers at UiB is offered the following date and time:
Friday 30th of October, kl 12.00-15.00
Language; English
Max number of participants: 12
Provider: NUI AS
For more information about the course and registration, please see here.

Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis for employees

Information to English speaking employees in our department who carry out risk assessments and safe job analysis related to HSE for the local work environment and work tasks:

https://www.uib.no/en/hms-portalen/139130/november-16-course-hse-risk-assessment-and-safe-job-analysis-sja-employees

Best regardsBente-Lise Lillebø, Division of Human Resources

Valg av nytt verneombud – lokal frist 25. september

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

  • Lokale verneombud
  • Hovedverneombud
  • Universitetets hovedverneombud

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

  • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
  • har et støttende nettverk med faste møter
  • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

For inneværende valgperiode ved GEO er Siv Hjorth Dundas verneombud og Eivind Wilhelm Nagel Støren er vara verneombud. Send nye forslag til Stjernholm@uib.no innen 25.9.

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

UiB innfører arbeidsmiljøpris

Foto/ill.: Sigve Amundsen

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø vil Universitetet i Bergen fra og med 2020 dele ut en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og en prispott på kr. 75.000,-.
Arbeidsmiljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter, og alle ansatte og studenter kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.
Forslaget må inneholde en kortfattet begrunnelse (maks én side) og sendes HR-avdelingen. Den årlige fristen for å fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen vil være 1. oktober. Les mer om arbeidsmiljøprisen her.

Next page →