Category: HR – HSE (Health, Safety and Environment) – Welfare


Korona regler

Siden forrige uke har vi fått strammere regler for håndtering av koronapandemien. Alle ansatte som kan arbeide på hjemmekontor, uten at de har oppgaver som krever tilstedeværelse og er viktig og nødvendig for forskning og utdanning eller for å ivareta kritiske funksjoner, skal arbeide hjemmefra.
Avtale om hjemmekontor skal fortsatt gjøres med nærmeste leder og instituttledelsen. Fraværsskjema for hjemmekontor mm finner du her.
Enmetersregelen gjelder og munnbindplikt dersom det ikke er mulig å overholde meteren. Vi er også bedt om å forberede oss på neste års semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig.

På Høyden: Julekalender 2021

If you can guess where Nissejenta is on campus, you can get a surprise prize delivered to your door! There’s a new location/opportunity to win everyday until Christmas Day.
Check here for the day’s location!

CANCELATION – GEO’s anniversary seminar and Christmas Party

Dear all participants, We are sorry to announce that the GEO’s anniversary seminar and Christmas Party, Thursday 2. December, will be cancelled.

Unfortunately the infection level with covid 19 has increased in Bergen the last weeks and is still at a very high level. We do not want to risk an outbreak among employees now close to Christmas and an infection outbreak at GEO might also force us to shut down the operation of important facilities.

The GEO’s anniversary seminar in combination with a new year party/dinner will be arrange early in 2022. You will get an invitation as soon as the situation is better.

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ? Frokostseminar

Vernetjenesten ved UiB arrangerer digital frokostseminar om det gode arbeidsmiljø mandag 22. november på zoom kl.08300945!
Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Ønsket er å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

22.november setter vi søkelys på informasjon og kommunikasjon.
Hvorfor er det så vanskelig å kommunisere det vi ønsker å få formidlet? I alle prosesser vernetjenesten er involvert , erfarer vi at god kommunikasjon og informasjon ut i organisasjonen er essensielt for å fremme et godt arbeidsmiljø. Så hva er god kommunikasjon, hvor feiler man og hvordan blir man god på å kommunisere?
Vi har invitert Ragnhild Mølster fra Institutt for informasjons og medievitenskap og Olaf Erlend Gundersen kommunikasjonsdirektør ved UiB til å si noe om temaet på årets siste frokostseminar.

Program
Postdoc
Ragnhild Mølster om: kommunikasjon og retorikk og hvordan formidle kompetanse om dette. Hvordan skape tillitt gjennom å kommunisere på en effektiv måte
Kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen: hva god (intern) kommunikasjon er og hva den har å si for arbeidsmiljøet ved UiB.
Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 08300945 på Zoom, og du melder deg
her (Påmelding innen 20.november)
Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.

Invitation to GEO’s Anniversary lecturer and Christmas Party

Dear all Collegues – Thursday 2. December, all employees are invited to:

  • GEO’s anniversary lectures which will mark UiB’s 75th anniversary at VilVite from 12:30 – 16:30 (the lectures will be in Norwegian)
    The title of the lectures will be announced next week
  • This year’s Christmas Party for GEO at Lanternen at 17:00-24:00

We wish all employees can attend both events. Deductible for Christmas party is 250, – and must be paid at the reception’s card machine within the deadline for registration. More info is sent in e-mail.

Deadline for registration:  22. November. Registration via this form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11635518

MatNat lyser ut HMS-pris 2021 /MatNat announces the 2021 HSE Prize

MatNat fakultetet vil i år dele ut en HMS-pris på kr 50 000,-. Som tidligere år skal prisen gå til et HMS-tiltak/- prosjekt som oppfattes som vellykket og som gjerne har overføringsverdi for andre institutt. Les mer her. Internfrist: Forslag til Andrea innen 27. oktober.

As in previous years, the award (NOK 50,000) will go to a successful Health Safety Environment measure / project which has value for other departments. Read more here. (No) Internal deadline: 27. October. Send idea to Andrea.

Rabatterte BIFF-billetter /Discounted Tickets – Velferd UiB

Rabatterte BIFF-billetter
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 20. oktober til 28. oktober. Ansatte får rabatterte billetter til kr. 70 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er begrenset til 1 billett per person per film. Man kan også kjøpe rabatterte billetter på nett og vise ansattbevis når man går på filmen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget. Les mer om programmet her: www.biff.no

Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets
Bergen International Film Festival will take place from October 20 th to October 28th. Employees at UiB can buy 1 discounted ticket for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 70 NOK. Please remember to bring your staff ID to the cinema if you buy the ticket online. Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english

New application period for the cottages at Ustaoset late autumn 2021

You may now apply to rent U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the late autumn period from October 21, 2021, until January 2, 2022. The cabins are assigned to the applicants by lot, and the winner is notified by email. If you are assigned a cabin, the cancellation deadline is 30 days before the rental period starts to avoid penalty for cancelling.

Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password (https://reg.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw. Application forms and information can also be found at the Employee Pages under “Employment conditions” – “Welfare” – “Cabin hire (NO)”, and in UiBhjelp. The application deadline is September 23, draw will be done September 24, 2021.
Estate and Facilities Management Division

Søk om støtte til klimatiltak innen 22. september

Det nærmer seg ny søknadsfrist til UiB sitt klimafond. Innen 22.09.2021 kan studenter og ansatte søke om midler til både mindre og mer omfattende  tiltak begrenset oppad til 500.000 kroner. Klimafondets primære formål er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet
for et mer klimavennlig universitet, som kan bidra til å redusere universitets klimaavtrykk, eller som er med på å engasjere og motivere flere studenter  og ansatte til en felles klimadugnad.
Fondet åpner også for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet.
Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader.
Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes til klima2030@uib.no innen søknadsfristen 22.09.2021. Les mer: https://www.uib.no/klimafond

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitalt frokostseminar mandag 27.september på Zoom kl.0830-1000. Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø. Påmelding her. Mer info her: Det gode arbeidsmiljø

Next page →