Category: Nye Publikasjoner


New paper on Greenland’s surface mass balance

“Eemian Greenland SMB strongly sensitive to model choice” in Climate of the Past (EGU)

https://www.clim-past.net/14/1463/2018/cp-14-1463-2018.html

Short summary: The Greenland ice sheet is a huge frozen water reservoir which is crucial for predictions of sea level in a warming future climate. Therefore, computer models are needed to reliably simulate the melt of ice sheets. In this study, we use climate model simulations of the last period where it was warmer than today in Greenland. We test different melt models under these climatic conditions and show that the melt models show very different results under these warmer conditions.

Congratulations! 🙂

Ny publikasjon i Norwegian Journal of Geology, vol 98

Jan Mangerud og medarbeidere har publisert en artikkel der de beskriver oppdagelsen av et jordskjelv, får den beste dateringen av isavsmeltingen på Østlandet og beskriver de første planter som innvandret til Hedmark. Les artikkelen i sin helhet her: http://njg.geologi.no/images/NJG_articles/NJG_Vol98_Nr3_Art1_Mangerud.pdf
Geoforskning.no har også laget sak om dette.

Ny publikasjon i Quaternary Science Reviews – Atmosphere-driven ice sheet mass loss paced by topography: Insights from modelling the south-western Scandinavian Ice Sheet

Henning Åkesson, Mathieu Morlighem, Kerim H. Nisancioglu, John Inge Svendsen, Jan Mangerud, Atmosphere-driven ice sheet mass loss paced by topography: Insights from modelling the south-western Scandinavian Ice Sheet, Quaternary Science Reviews, Volume 195, 2018, Pages 32-47, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.07.004 .

Highlights

  • Fjord geometry controls deglacial retreat history of western Norway.
  • Ocean warming triggers initial grounding line retreat.
  • Sustained atmospheric warming required to drive long-term deglaciation.
  • Individual fjord glaciers retreat out-of-phase with climate forcing.

Vi gratulerer med publikasjonen! 🙂

Ny publikasjon i The Cryosphere (EGU) – Simulated retreat of Jakobshavn Isbræ since the Little Ice Age controlled by geometry

Steiger, N., Nisancioglu, K. H., Åkesson, H., de Fleurian, B., and Nick, F. M.: Simulated retreat of Jakobshavn Isbræ since the Little Ice Age controlled by geometry, The Cryosphere, 12, 2249-2266, https://doi.org/10.5194/tc-12-2249-2018, 2018.

Short summary (kan sende popp-vitt versjon ved behov):

We use an ice flow model to reconstruct the retreat of Jakobshavn Isbræ since 1850, forced by increased ocean warming and calving. Fjord geometry governs locations of rapid retreat: narrow and shallow areas act as intermittent pinning points for decades, followed by delayed rapid retreat without additional climate warming. These areas may be used to locate potential moraine buildup. Evidently, historic retreat and geometric influences have to be analyzed individually for each glacier system. Les mer her. Gratulerer 🙂

Figur laget av Felix Halpaap, Lars Ottemöller og Stépane Rondenay er brukt til forside i april utgaven av “Journal of Geophysical Research – Solid Earth”

I vår artikkel “Seismicity, Deformation, and Metamorphism in the Western Hellenic Subduction Zone: New Constraints >From Tomography” bruker vi jordskjelvdata for å lage et tredimensjonalt bilde av den Hellenske subduksjonssonen i Hellas.

Der blir den oseanske delen av den Afrikanske platen presset ned i mantelen gjennom kollisjonen med det europeiske kontinent. Resultatet av kollisjonen er jordskjelv i den øvre platen, men også ned til 190 km i den nedre platen.
Jordskjelv oppstår vanligvis ikke så dypt ettersom trykk og temperatur er for høy for sprø brekking. Men med det nye tredimensjonale bilde vet vi at disse dype jordskjelv oppstår i den stupende Afrikanske skorpen under dens oppvarming i mantelen. I løpet av oppvarmingen omdannes nemlig mineralene som bærer vann i sin struktur, og vannet blir frigjort. Vannet kan vi se i vårt seismisk bilde, og vi finner at det utløser disse jordskjelv. Her er lenken til artikkelen Gratulerer 🙂

Ny artikkel i Journal of Quaternary Research

“Vulkansk aske (tefra) kan danne tidsmarkører i geologiske arkiv og brukes til å korrelere og datere is- og sedimentkjerner (tefrokronologi). Asken kan på kort tid transporteres tusenvis av kilometer og avsettes over store geografiske områder. Langt fra kildevulkanen er disse avsetningene usynlige, men kan identifiseres ved hjelp av laboratoriemetoder og knyttes til sin vulkan. I denne artikkelen presenterer vi det første vulkanske askelaget identifisert på den sub-Antarktiske øyen Sør-Georgia. Asken stammer fra et utbrudd fra vulkanen Sollipulli i Chile for 3000 år siden. Dette funnet viser potensialet til bruken av tefrokronologi til å knytte sammen paleoklimatiske arkiv fra land og hav i Sørishavet.” Les hele artikkelen her. Gratulerer til Lea, Willem, Nicholas L.B. og Jostein med publikasjonen! 🙂

Ny artikkel i Frontiers in Earth Science

I artikkelen i Frontiers in Earth Science studerer vi hvordan fjordbreer trekker seg tilbake i ett varmere klima. Eksempler er deglasiasjonen av breene som dekket fjordene langs kysten av Norge under siste istid samt dagens breer i fjordene på Grønland.

I begge tilfeller trekker isen seg hurtig tilbake i fjordene på grunn av varmere vann langs kysten samt en reduksjon i massebalansen på overflaten. Det som er nytt i model studien vår er at, gitt at en tilbaketrekning i fjordene blir satt igang, vil fjordtopografien og spesielt variasjon i bredden på fjordene til en stor grad styre responsen til breene. Det vil si at vi kan til en viss grad forutsi responsen til fjordbreene på Grønland gitt en endring i klima, samt predikere hvor man forventer å finne morener og lignende spor av deglasiasjonen av fjordbreene langs kysten av Norge.

Du  kan lese artikkelen til Henning Åkesson, Kerim H. Nisancioglu og Faezeh M. Nick i sin helhet her. Gratulerer til forfatterne! 🙂

Nå er endelig boken her: Det frosne havets hemmeligheter

Det frosne havets hemmeligheter -første norske isdriftekspedisjon i Polavet etter Fram-ferden (1893-1896)

Vi gratulerer Professor emeritus Yngve Krisoffersen med bokutgivelsen!

Boken kan bestilles på internett hos forlaget:www.licentia.no eller direkte hos Yngve Kristoffersen. Pris: kr 300,-

Boken ligger i resepsjonen til GEO dersom noen ønsker å bla gjennom den

Ny publikasjon i Nature Scientific Report

Joachim, Anna K. og Hallgeir har sammen med Erasmus-partnerne fra Universitetet i Pisa publisert i Nature Scientific Reports om spennende geodynamiske prosesser på Elba. Publikasjonen resulterer fra undervisningsbasert forskning tilknyttet til kurset GEOV252, feltkurs i geologisk kartlegging. Alderen av høytrykk metasedimentære bergarter på Elba, tilknyttet til den Apenniniske subduksjonssonen har så langt vært usikker, men den nye studien viser at disse bergartene er mye yngre enn forventet. I artikkelen Alps to Apennines zircon roller coaster along the Adria microplate margin vises det til at zirkonene fra disse høytrykk metasedimentære bergartene opprinnelig ble dannet i vulkaner for ca. 31 million år siden, da Adria mikrokontinentet kolliderte med Europa langs Alpe-fjellkjeden. Vulkanene ble deretter erodert og erosjonsproduktene ble forflyttet 500 km sørover langs «Apennin-foredeepen». Deretter ble zirkonene subdusert til en dybde på 40 km før de kom til overflaten relativt rask igjen på grunn av ekstensjonale tektoniske prosesser for ca. 20 Ma siden. Hele artikkelen kan leses her. Dette er artikkel nr. 3 som er et resultat av undervisningsbasert forskning tilknyttet til GEOV252 og etter flere MSc prosjekter på Elba og omkring. Les hele publikasjonen her. Vi gratulerer!

Figur: Oligocene Alps to Apennine zirkon roller coaster path i rød

Ny artikkel i Nature Communications

En forskergruppe fra Institutt for geovitenskap, UiB (Jens Karstens, Haflidi Haflidason og Lukas Becker) sammen med kolleger fra Kiel, Oslo og Tromsø har påvist at hurtig storskala sedimentasjon som fant sted ute på den Norske kontinentalmarginen mot slutten av siste istid, i forbindelse med avsmelting av det Skandinaviske isdekket, har spilt en større rolle i gasshydrat avsmeltning enn oppvarming av bunnvann. Forskerne finner koblinger mellom hurtig avsatte sedimenter, havbunnsforsenkninger (pockmarker) og metanutslipp på havbunnsskråningen utenfor kysten av Norge. Studien har blitt publisert i den internasjonale journalen Nature Communications (http://www.nature.com/articles/s41467-018-03043-z)

Metanhydrater, også kjent som «brennende is», forekommer i alle kontinentalmarginer. Forbindelsen av gass og vann forekommer i havbunnen, og den er kun stabil under relativt høye trykk og lave temperaturer. Hvis trykket er for lavt eller temperaturen er for høy, smelter hydratene, metan frigjøres og gassen kan lekke ut fra havbunnen og ut i havet. Dermed frykter forskerne at oppvarming av globale vanntemperaturer kan destabilisere gasshydrater i stor skala. Samtidig er det ikke fullt ut forstått hvilke andre faktorer som påvirker stabiliteten av gasshydrater. I denne studien er det påvist at hurtig storskala sedimentasjons avsetning kan ha en betydelig innvirkning på gasshydratsystemet og dermed hele karbonsyklusen. Til dags dato har dette aspektet knapt blitt vurdert. Les hele artikkelen i sin helhet her. Vi Gratulerer!!

Next page →
← Previous page