Category: Kurs


GEO kalenderen

kalenderen på hjemmesiden vår skal du i prinsippet finne alle våre arrangementer men det kan være vanskelig å ha oversikt over alt som skjer av store og små arrangementer. Finner du ikke ditt arrangement i kalendere? Send en melding til post@geo.uib.no.
Merk at arrangementer som publiseres på en forsker- eller forskergruppeside ikke automatisk vises på instituttets hjemmeside. Har du opprettet et arrangement på websiden til din gruppe, send en melding til post@geo.uib.no så skal vi sørge for at den også blir lastet opp på institutets hjemmeside.

Mailing list in Artificial Intelligence

Please remember the UiB-wide mailing list about talks, seminars, events and research on AI at UiB and in Bergen. A lot of interesting seminars and talks are advertised here in themes related to machine learning and data science.

You can subscribe the list at https://mailman.uib.no/listinfo/uib-ai.

MN: Utlysning i ERASMUS+: Mobilitets og samarbeidstiltak 2019/2020

MN Utlysning i ERASMUS+ Mobilitets og samarbeidstiltak 2019 2020.

Informasjon om nye e-læringskurs for ansatte høsten 2018

Informasjon om nye e-læringskurs for ansatte høsten 2018
HR-avdelingen har publisert fire nye e-læringskurs for UiB-ansatte.

Nye e-læringskurs

 • Ny som leder ved UiB – et introduksjonskurs. Les mer om kurset HER.
 • E-læring i risikovurdering. Les mer om kurset HER.
 • I møte med livstruende vold. Les mer om kurset HER.
 • E-læring i strålevern (tilgjengelig på norsk og engelsk). Les mer om kurset HER.

Kursene ligger på plattformen Mitt UiB er tilgjengelig for alle ansatte via Feide-innlogging. De er å finne på siden E-læringskurs under fanen “Kompetanse” på ansattsidene sammen med andre tilgjengelige e-læringskurs for ansatte.

I tillegg til de fire nylig publiserte kursene vil e-læringstilbudet bli ytterligere utvidet senere i høst. Det vil blant annet bli lansert et e-læringskurs for nyansatte. Kurstilbudet for ledere vil bli utvidet med et kurs i sentraladministrative tjenester og et kurs i økonomistyring.

Spørsmål om e-læringskurs kan rettes til HR-avdelingen via Issue Tracker eller e-post til post@hr.uib.no.

Skrivekurs for forskere

Mat Nat-Fakultetet arrangerer skrivekurs 20. mars fra kl 9.00-16.00. Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no. Alle deltakere må på forhånd sende inn et utkast til kronikk, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen.

Deltakerne vil lære mer om:

 • Slik gjør du en tekst interessant.
 • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
 • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
 • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
 • Treningsøkter og øvelser.
 • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
 • Slik møter du journalister.

Kursledere: Redaktør Nina Kristiansen og kronikkansvarlig Eivind Lauritsen ved Forskning.no.Ingen kursavgift. Vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. Elektronisk påmelding herPåmeldingsfrist: Fredag 9. mars 2018  –  Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

Til alle teknisk og administrativt ansatte vedrørende registrering i “Min tid”

UiB tar nå i bruk en digital løsning for registrering av arbeidstid for teknisk-administrativt ansatte «Min tid». Min tid erstatter fleksitidsskjemaene og er obligatorisk for alle ansatte i tekniske og administrative stillinger. Min tid skal tas i bruk allerede fra 22. januar 2018.

Kate Fauskanger og Øystein Saasen fra Økonomiavdelingen vil holde INTRODUKSJONSKURS i timeregistreringssystemet Min Tid.
Tid: 18.01.2018, 10:30 – 11:30
Sted: VilVite (Thormøhlens gate 51): Auditoriet, 2 etg.

Siden bruk av Min Tid er obligatorisk, anbefales det sterkt å delta på dette kurset.

← Previous page