Category: Kurs


Toktlederkurs 15. september via TEAMS

HIA012 Toktlederkurs i regi av Havforskningsakademiet & Rederi

Trenger du en innføring i toktlederkurs? Da har du mulighet den 15. september via Teams. Med dette generelle kurset får du en innføring i praktisk forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for tokt med fartøyer som bemannes og drives av HI/Rederi. Påmelding innen 9. september via kursportalen.

Kursinformasjon:
Kursdato: 15.9.2020
Kurstid: Fra kl 09:00 til 15:00
Kurssted: Online via Microsoft Teams
Kursansvarlig/underviser: Per W. Nieuwejaar
Språk: Norsk
Antall kursdeltakere: Maks 18 personer (kurset er åpent for UiB, UiT og NP)
Påmeldingsfrist: 9.9.2020

Påmelding per epost til Per W. Nieuwejaar pern@hi.no med en kopi til Gabrielle Kverneland (gabrielle.kverneland@hi.no)

Introduction seminar for new employees

There is still available space for the UiB introduction seminars held this fall. Unfortunately there was a glitch in the original registration, and this is now fixed. We encourage you to sign up! A lot of relevant information for your daily life as UiB employee will be addressed, answering a lot of questions we are sure you have. Sign up! Some topics are:

 • Work life in Norway
 • Absence, short term, long term, parental leave, vacations and more
 • Norwegian Social Insurance Scheme
 • Norwegian Public Service Pension Fund
 • Trade Unions
 • Language courses

Please be assured we will do our best to uphold necessary Covid-19 regulations. If, under the circumstances, you are not comfortable to join in a classroom setting, please let us know and we will try and accommodate you. Kind regards Euraxess Team, HR International Centre.

UiB Opp Modul 2.12. Risikostyring i forskningsprosjekter – Kurs 25.3 9-12

Kursinnhold:

Det er stadig større krav om organisering av forskningsaktiviteter og strømlinjeforming av disse etter «klassisk» prosjektledelsesprinsipper i ander sektorer utenfor akademia, hvor spesifikke prosesser, ferdigheter, og verktøy er godt etablert (PMI, 2008). Påmeldingsfrist 19.3. For mer info og påmelding se her.

Brannkurs våren 2020

Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret – Parkveien 1- teori kl. 09.00-10.00 – praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen:

 • Torsdag 19.03 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E
 • Torsdag 23.04 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E
 • Torsdag 28.05 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E
 • Torsdag 25.06 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E/Engelsk

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og HMS forskriften. Et kurs som går over 2 timer, 1time teori og 1 time praktisk slukking. UiB har engasjert Teknisk industrivern AS. Kostnad pr. deltaker 300kr, som dekkes av fak./inst.
PÅMELDING via instituttet ved undertegnede. (kursene fylles opp tidlig) – Mvh Trine Lise Stjernholm, GEO

Publiseringskurs

Det er et krav at alle som skal jobbe med innhold på www.uib.no, minimum har tatt grunnkurs i publisering på www.uib.no. Det er SEBRA-godkjennere som er ansvarlig for å se til at kurs er på plass før tilganger gis. Er det lenge siden du har hatt kurs, er du også velkommen til å delta; det er mange oppdateringer i løpet av et år, og det er alltid greit å få med seg både små og store endringer. Neste kurs blir 31. januar.

Sjekkliste for godt innhold på web.

Kurs i digital eksamen – INSPERA

Digital eksamen blir mer og mer brukt på UiB, og derfor har vi tatt initiativ til å organisere et halvdagskurs i Inspera tiltenkt vitenskapelig ansatte våren 2020. Send en mail til marta.bujak@uib.no dersom du er interessert i å delta på kurset.

Skrivekurs for forskere – torsdag 16. 01. 2020 fra 9.00-16.00

Til alle institutter/MatNat: Vi har gleden av å invitere til nytt skrivekurs for forskere ved MatNat-fakultetet:
Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten.
Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset. Målet er publisering på forskning.no
Deltakerne vil lære mer om:

 • Slik gjør du en tekst interessant.
 • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
 • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
 • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
 • Treningsøkter og øvelser.
 • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
 • Slik møter du journalister.

Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig ved Forskning.no. Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift, men vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. Forbehold om venteliste ved stor interesse. Elektronisk påmelding
Påmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2020. Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

Skrivekurs for forskere

Vi har gleden av å invitere til nytt skrivekurs for forskere ved MatNat-fakultetet: Torsdag 16. januar 2020 fra 9.00-16.00

Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten.
Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset. Målet er publisering på forskning.no Deltakerne vil lære mer om:

 • Slik gjør du en tekst interessant.
 • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
 • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
 • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
 • Treningsøkter og øvelser.
 • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
 • Slik møter du journalister.

Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig ved Forskning.no. Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift, men vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. Forbehold om venteliste ved stor interesse. Elektronisk påmelding Påmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2020 Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

Fire extinguishing course 2019

Brannøvelse Foto: UiB

All employees at our university are required to attend a fire extinguishing course at least once. There are several courses in May, and one in June which is held in English. Information about the courses and sign up here.

Please notice that they are offering one course in English only once per semester. This semester the course in English will be held on 23rd May.

 

GEO kalenderen

kalenderen på hjemmesiden vår skal du i prinsippet finne alle våre arrangementer men det kan være vanskelig å ha oversikt over alt som skjer av store og små arrangementer. Finner du ikke ditt arrangement i kalendere? Send en melding til post@geo.uib.no.
Merk at arrangementer som publiseres på en forsker- eller forskergruppeside ikke automatisk vises på instituttets hjemmeside. Har du opprettet et arrangement på websiden til din gruppe, send en melding til post@geo.uib.no så skal vi sørge for at den også blir lastet opp på institutets hjemmeside.

Next page →