Category: Felt og Tokt


Hva forsker du på?

I slutten av juni 2020 kom endelig innsjøsedimentkjerner og steinprøver fra Kerguelen til Bergen. Materialet ble samlet inn av blant annet Jostein Bakke, Eivind Støren og Henriette Linge i forbindelse med SOUTHSPHERE-prosjektets feltekspedisjon i november og desember 2019.

Steinprøvene inngår i Talin Tuestads ph.d.-prosjekt og skal brukes til å datere glasiale landformer ved analyse av kosmogen Cl-36. Resultatene vil fortelle oss om hvordan utløpsbreer fra Cook-iskappen har variert i størrelse i løpet av de siste 10 000 år. Med 110 steinprøver, og tre måneders korona-forsinkelse, kan det imidlertid være greit å få litt hjelp. Norgesferien må dermed vente litt til for Talin, Nil Eryilmaz (masterstudent), Lars Evje og Henriette.

Elba geological field mapping course (Geov 252)

This years group picture of the Elba geological field mapping course (Geov 252) comes from 17 home offices, as the field mapping part had to be cancelled and instead was conducted digitally this year. The course has 6 seminars that prepare the field course, which were still mostly run at the department before the C19 shut-down. We then had to decide to either postpone the field part, to cancel the field part or to run it digitally. We decided for the latter and adhoc developed a digital field course based on 13 years of previous field mapping course experience on Elba Island, but now combining satellite imagery, Google Earth Streetview, field imagery and QGIS. Johannes Wiest and Hallgeir Sirevaag helped tremendously putting the technicalities into place. The group picture was compiled by Johannes Wiest from 17 Teams home office screenshots, provided by students and supervisors. Joachim Jacobs, 19.05.2020

Silje i Antarktis

Silje Smith-Johnsen er science coordinator på hurtigruten sitt skip MS Roald Amundsen i Antarktis.

De har flere såkalte citizen science program hvor de samler inn data til forskere. Ett heter ferry box hvor de samler inn vannprøver og sampler Mikroplast for NIVA i Oslo. Og et heter fjordphyto hvor de samler inn phytoplankton til en phd på scripps og tar CTD data.

Silje guider del av expedisjonens team ombord, de tar vare på gjestene på landinger rundt om på peninsula.

Silje befinner seg nå i skrivende stund på Falklandsøyene.

Ny artikkel publisert i National Geographic

Photo: National Geographic

UiB scientists Eoghan Reeves (GEO), Hans Tore Rapp, Ida H. Steen and Håkon Dahle (BIO) were onboard the ice breaker Kronprins Haakon in September, discovering hydrothermal vents at 83°N, Gakkel Ridge, as part of the Norwegian Research Council FRINATEK project HACON. Read about their adventure here in National Geographic.  Gratulations 🙂

 

Studying vents below the Arctic ice

An international and multidisciplinary team of 36 scientists and engineers, with the assistance of the officers and crew of the vessel, conducted a multidisciplinary investigation of deep (4000 m) hydrothermal vents under permanent ice cover in the Arctic.

Department of Earth Sciences associate professor Eoghan Reeves, as well as Hans Tore Rapp, Ida H. Steen, Håkon Dahle (BIO), several PhDs, postdocs and engineers were onboard the ice breaker Kronprins Haakon in September-October, discovering hydrothermal vents at 83°N, Gakkel Ridge, as part of the Norwegian Research Council FRINATEK project HACON.

Read about their adventure here in National Geographic.

Video from the OBS Cruise last summer

Our guest student Tarcisio from Italy has made this video from the OBS Cruise last summer

UiB/GEO/Bjerknes deltagelse på Arendalsuka 2019 mm

I sommer seilte flere GEO ansatte med Stasraad Lehmkuhl for å være tilstede på Arendalsuka, 12.-17. august

Forskere og fagpersoner hos GEO/Bjerknessenteret og våre partnerinstitusjoner var også deltagere.

Les mer fra Bjernessenterets arrangementside. Samt program for Arendalsuka.

More news from Bjerknessenteret:

Nele is new leader of the Hazards group and Kerim of the Polar group. Pictures from Arendalsuka and more. Read more here.

På tokt med F/F Helmer Hanssen til Polhavet


Årets AMGG tokt, i regi av UiT Norges arktiske universitet, la ut fra Longyearbyen 23. juli med det mål for øye å studere isbreenes utbredelse og dynamikk nord for Svalbard i kvartær. Om bord på forskningsfartøyet Helmer Hanssen, med førsteamanuensis Tom Arne Rydningen som toktleder, var 3 mastergrad- og 4 doktorgradsstudenter. Studentene fikk innføring i de vanlige datainnsamlingsmetodene på slike tokt, og studentene var også delaktig i hele prosessen fra planlegging av toktrute, datainnsamling, samt påfølgende beskrivelse og tolkning av datasettene. Datainnsamlingen besto av en-kanals luftkanon-seismikk, chirp undergrunnsprofilering, multistråle batymetriske data, sedimentkjerner og CTD. Et bredt spekter av data med andre ord! I en rapport skal studentene analysere og koble de ulike datasettene fra toktet og lage en geologisk modell for utviklingen av marginen utenfor Woodfjorden.
Årets seilas var preget av fantastisk vær, med strålende sol og fine forhold på sjøen (minus en halv dag med noe røff sjø). Vi så blant annet blåhval, sel og en hvalrosskoloni. Det ble også tid til en avstikker inn til Monacobreen innerst i Woodfjorden, for å studere moderne glasiale prosesser. Spenningen var til å ta og føle på når geologene ventet tålmodig, og uten å blunke, på at breen skulle kalve ut i fjorden. Det ble også satt av tid til en liten ilandstigning hvor vi besøkte en gammel fangsthytte fra 1920-tallet, kalt Texas Bar. Her kastet de mest vågale studentene seg uti sjøen og badet blant isfjellene. Temperaturen i vannet var 2 grader!
Ettersom det var et begrenset antall påmeldte til årets tokt, ble samtlige studenter bortskjemt med egen lugar. Kanskje et tokt å vurdere til neste år for master- og doktorgradsstudenter ved UiB? Anbefales!
Øyvind Flataker Lien – PhD student ved GEO og deltaker på årets AMGG tokt

OBS report 1 2019

Left to right: Franck (UiB Engineer), Jack (Captain), Erik (KUM Engineer), Zeinab (UiB researcher), Mareile (UiB), Tarcisio (UiB intern) Photo: Crew ACC Mosby

UiB-GEO was boarding at ACC MOSBY on tuesday 13th of August from Tromsø to recover and redeploy three Ocean Bottom Seismometers (OBS).
During Summer 2018, three K.U.M. broadband OBSs were deployed in the Fram Strait, close to the mid-Atlantic Ridge, to monitor the continuous earthquake activity of the region as a part of EU-funded reaserch project INTAROS (check the video for more information).
Read more here

Feltkurs GEOV225

Jutulhogget Foto: Matthew James Jenkin

Feltkurset gikk i perioden 11.-21. juni i Nordfjord, Gudbrandsdalen og Østerdalen. På feltkurset var 14 studenter og tre ledere. Feltkurset var i samarbeid med Institutt for geografi, UiB.

Kjenndalsbreen Foto: Atle Nesje

Next page →