Category: Current Issues


Phd Rhapsody

PhD Rhapsody is and honest podcast about life as a PhD candidate. Together with our guests we discuss various topics related to academia and our scientific journey, and share stories and experiences. (uib.no) Les mer her.

MatNat lyser ut HMS-pris 2021 /MatNat announces the 2021 HSE Prize

MatNat fakultetet vil i år dele ut en HMS-pris på kr 50 000,-. Som tidligere år skal prisen gå til et HMS-tiltak/- prosjekt som oppfattes som vellykket og som gjerne har overføringsverdi for andre institutt. Les mer her. Internfrist: Forslag til Andrea innen 27. oktober.

As in previous years, the award (NOK 50,000) will go to a successful Health Safety Environment measure / project which has value for other departments. Read more here. (No) Internal deadline: 27. October. Send idea to Andrea.

Rabatterte BIFF-billetter /Discounted Tickets – Velferd UiB

Rabatterte BIFF-billetter
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 20. oktober til 28. oktober. Ansatte får rabatterte billetter til kr. 70 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er begrenset til 1 billett per person per film. Man kan også kjøpe rabatterte billetter på nett og vise ansattbevis når man går på filmen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget. Les mer om programmet her: www.biff.no

Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets
Bergen International Film Festival will take place from October 20 th to October 28th. Employees at UiB can buy 1 discounted ticket for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 70 NOK. Please remember to bring your staff ID to the cinema if you buy the ticket online. Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english

Miljøstasjoner i korridor / Environmental stations in the corridor

Nå har alle korridorene fått miljostasjoner i Realfagbygget dvs at fra nå av vil ikke renholdspersonalet ta restavfall fra kontorene. Alle brukerne har ansvar å kaste det ut i miljøstasjonene.

Now all the corridors have been given environmental stations in the Realfagbygget, ie from now on the cleaning staff will not take residual waste from the offices. All users are responsible for disposing of it in the environmental stations.

Did you know…

…that UiB has employee sports teams you can join?
Did you know… Through UBIL (Universitets bedriftsidrettslag), you have access to football, cycling, bowling, handball and much more. Open to all interested employees. INFO HERE (NO)

And read more here about GEO sport.

Undervisningsmobilitet 2021-22 / Teaching mobility 2021-22

Programmet har stipendmidler for ansatte som vil undervise ved europeiske samarbeidsuniversitet.
Gjennomsnittlig stipend er 800-1000 € for en ukes opphold. LES MER HER / SØKNAD

The program has scholarships for employees who want to teach at European partner universities. The average scholarship is 800-1000 € for a week’s stay. Read more on the program’s website. APPLICATION FORM

Frist/Deadline: Fortløpende / ongoing

Tilsettmobilitet 2021-22 / Employee mobility 2021-22

Programmet har stipendmidler for ansattutveksling, for ansatte innen alle typer stillingskategorier; både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Gjennomsnittlig tildeling er 800 – 1000 € per mobilitet, tilsvarende en ukes mobilitetsopphold.
LES MER HER / SØKNAD

All UiB employees can receive exchange scholarships to other institutions, organizations or universities in Europe through Erasmus+. Average awards from € 800 – 1000, corresponding to one week’s stay. Read more on the program’s website. APPLICATION FORM
Frist/Deadline: Fortløpende / ongoing

Sett av 2.12 til årets julebord/Christmas Party og GEOs markering av UiBs 75 års jubileum

Årets julebord går av stabelen torsdag 2. desember. Dette blir i forlengelsen til GEOs markering av UiBs 75 års jubileum. Dagen starter med jubileumsforedrag kl 13 -16.30 på VilVite. Vi forflytter oss deretter til Lanternen på Marineholmen der forskergruppen Geokjemi og geobiologi vil stå for arrangering av årets julebord. Det vil være mulig å delta på ett eller begge arrangement denne dagen.

Program for GEOs 75 års markering og påmelding til årets julebord kommer. Sett av torsdag 2. desember.

This years Christmas Party will be 2nd December at Lanternen. The day starts with an anniversary lecture at 13 -16.30 at VilVite. This part will be in Norwegian. Afterwards, we then move to Lanternen on Marineholmen where the research group Geochemistry and Geobiology will be responsible for arranging this year’s Christmas Party. It will be possible to attend one or both events this day.

Program for the 75th anniversary and registration for this year’s Christmas Party will be announced. Keep Thursday 2 December in the calendar.

 

 

Et godt tips til alle på UiB, ta i bruk TEAMS! – Les mer her / How can you get better use of TEAMS or be more available on Campus – read more here.

Et godt tips til alle på UiB, ta i bruk TEAMS! – Les mer her. How can you get better use of TEAMS or be more available on Campus – read more here.

Via Teams kan alle nå deg: dersom noen ringer utenfra UiB til Resepsjonen 55 58 36 00, kan telefonen utenfra settes videre til deg som bruker av TEAMS. Dersom du ønsker å være tilgjengelig kan du også laste inn TEAMS på din mobiltelefon og være tilgjengelig via TEAMS fra andre steder enn ditt kontor.

Har du ikke lastet ned programvaren ennå kan du laste den inn via Software Center (via windows-knappen på din pc)

How to create a new Team – open TEAMS and click on Teams, up right you see a button: Join or create a team – the code you need – find it here: Create a new team here.

75 års Jubileums markering ved GEO 2.12

UiB er 75 år og dette markerer GEO torsdag 2.12 fra kl 13. Vi starter med seminar på VilVite. Etterfulgt av en middag på Lanternen.
Sett av dato og tid – mer info og påmelding kommer.

UiB is 75 years old and this will be marked at GEO on Thursday 2.12 from 1 pm. We start with a seminar at VilVite. Followed by a dinner at Lanternen.
Set date and time – more information and registration to come.

Next page →