Category: Current Issues


Påmelding for årets 17. mai frokost

Norsk her.

Engelsk here.

Introkurs til SurveyXact» (for studenter og ansatte)

«Introduksjon til SurveyXact» er et teknisk kurs der deltakeren introduseres for de grunnleggende funksjonene i SurveyXact. Kurset passer for deg som er helt ny bruker av SurveyXact, eller deg som ønsker å friske opp kunnskapene. Formålet med kurset er at brukeren i etterkant skal være i stand til å opprette og gjennomføre egne undersøkelser i systemet. Les mer her.

Parkeringsordning ved UiB forlenges

Parkeringsordningen ved UiB: Forlenget inntil 28.02.2022. Forlengelsen angår også reserverte plasser for enheter. Les mer her.

Korona regler

Siden forrige uke har vi fått strammere regler for håndtering av koronapandemien. Alle ansatte som kan arbeide på hjemmekontor, uten at de har oppgaver som krever tilstedeværelse og er viktig og nødvendig for forskning og utdanning eller for å ivareta kritiske funksjoner, skal arbeide hjemmefra.
Avtale om hjemmekontor skal fortsatt gjøres med nærmeste leder og instituttledelsen. Fraværsskjema for hjemmekontor mm finner du her.
Enmetersregelen gjelder og munnbindplikt dersom det ikke er mulig å overholde meteren. Vi er også bedt om å forberede oss på neste års semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig.

På Høyden: Julekalender 2021

If you can guess where Nissejenta is on campus, you can get a surprise prize delivered to your door! There’s a new location/opportunity to win everyday until Christmas Day.
Check here for the day’s location!

Snail mail

New corona measures in effect as of 3 December

The government and Bergen municipality have implemented new measures and guidelines both nationally and locally. Read more here.

Garage space at UiB for 2022 / Garasjeplass ved UiB for 2022

Du kan nå søke om garasjeplass ved UiB for 2022. Frist for å søke er 06.12.21. Se UiBhjelp for mer informasjon.

You can now apply for a garage space at UiB for 2022. The deadline for applying is 06.12.21. See UiBhjelp for more information

CANCELATION – GEO’s anniversary seminar and Christmas Party

Dear all participants, We are sorry to announce that the GEO’s anniversary seminar and Christmas Party, Thursday 2. December, will be cancelled.

Unfortunately the infection level with covid 19 has increased in Bergen the last weeks and is still at a very high level. We do not want to risk an outbreak among employees now close to Christmas and an infection outbreak at GEO might also force us to shut down the operation of important facilities.

The GEO’s anniversary seminar in combination with a new year party/dinner will be arrange early in 2022. You will get an invitation as soon as the situation is better.

Newsletter from the International Centre – Euraxess team

News from the International HR for November 2021 – Upcoming events and more – read here.

Next page →