Category: Publikasjoner


News & Views article for Nature Geoscience

Desiree Roerdink has written a News & Views article for Nature Geoscience, in response to a new and controversial article that argues for an oxygen-rich sulfur cycle in the Archean eon (4.0 to 2.5 billion years ago): https://www.nature.com/articles/s41561-020-0608-z Congratulations 🙂

 

The Loránd Eötvös Award 2020

The Loránd Eötvös Award 2020 was presented to Tor Arne Johansen and co-authors Bent Ole Ruud, Ronny Tømmerbakke, Kristian Jensen for their paper “Seismic on floatin ice: data arquisition versus flexural wave noise“, published in Geophysical Prospecting, Vol. 67, Mar 2019. Congratulations 🙂

 

Ny publikasjon fra Sunniva Rutledal et al – Flere tusen år gammel aske funnet i Irmingerhavet

Nesten 27.000 år etter vulkanen Hekla hadde et voldsomt utbrudd på Island, fant vi igjen spor av aske i sedimenter fra havbunnen utenfor Grønland. Det gir oss et viktig kronologisk holdepunkt når vi pusler sammen klimahistorien. Les mer fra Bjerknessenteret her

Ny publikasjon i Elements

Eoghan Reeves (GEO), together with Jens Fiebig (Uni. Frankfurt), has written a review of the state of the art on abiotic organic molecules in Earth’s crust in the February issue of The Geochemical Society’s Elements magazine, available here:

http://elementsmagazine.org/past-issues/abiotic-hydrogen-and-hydrocarbons-in-planetary-lithospheres/

Rapportering av forskningsresultater fra Uralfjellene

Ny publikasjon som omhandler DNA-analyser fra innsjøsedimenter i De Polare Uralfjellene i Russland og som  flere fra vår forskergruppe har vært involvert i.  Dette er undersøkelser som gjøres i regi av prosjektet CHASE (Climate History Along the Arctic Seaboard of Russia) og som administreres ved Institutt for geovitenskap. Denne gangen er det snakk om resultater fra borekjerner i den største og dypeste sjøen i Uralfjellene, Bol. Schuchye (Den store gjeddesjøen på norsk). Det viser seg at oppbevaringen av DNA-molekyler i disse sedimentene er særdeles god og analysene reflektere en overaskende artsrik vegetasjon og hvor mange planter har overlevd både istiden og den etterfølgende varmetiden (Holosen-perioden) som vi nå lever i. Resultater fra disse DNA-undersøkelsene ble publisert i Nature Scientific Reports like før Jul.  Jeg har  i denne forbindelse laget en liten populærtekst om disse DNA-analysene som der kan se på og eventuelt bruke til formidling. Bildene viser boring fra flåte i sjøen Bol. Schuchye i Uralfjellene og det andre noen planter fra stranda i samme sjø. Flere detaljer fra denne websiden.

Referanse til siste publikasjon så langt: Clarke, C.L., Edwards, M.E., Gielly, L., Ehrich, D., Hughes, P.D.M., Morozova, L.M., Haflidason, H., Mangerud, J., Svendsen, J.I., Alsos, I.G., 2019. Persistence of arctic-alpine flora during 24,000 years of environmental change in the Polar Urals. Nature Scientific Reports 9, 19613. Med hilsen fra oss på GEO (Haflidi, Jan, Carl og meg) John Inge.  Gratulerer med publikasjonen! 🙂

Ny artikkel i PNAS

Foto viser fra venstre: Ulysses Ninnemann, Eirik Galaasen, Nil Irvali (førsteforfatter) og Kikki Kleiven (Arkivfoto: G. Sylte/BCCR)

Forskere fra Geo står bak en ny artikkel «A low climate threshold for south Greenland Ice Sheet demise during the Late Pleistocene» publisert i det prestisjetunge PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 23.12.2019 https://www.pnas.org/content/117/1/190

Artikkelen er et bidrag til NFR prosjektet THRESHOLDS som ledes av professor Ulysses Ninnemann. PNAS oppsummerte artikkelen i siste utgave av “This week in PNAS” med foto fra Irene Heggstad (Geo, UiB)

Cristin

Nytt API fra Cristin leverer data til personsider på www.uib.no på nytt vis og noen nye kategorier er på plass. Vi anbefaler derfor at du tar en titt på personsiden din og ser om det vises slik du ønsker. Eventuelle endringer gjøres i Cristin og på personsiden din.

TV-serien Snowhow kom på luften på NRK 2.1

TV-serien Snowhow er allerede tilgjengelig i nrk nett-TV-spiller. Du finner den her: https://tv.nrk.no/serie/snowhow. Mari Fjalstad Jensen er stjernen i episode 4. Hun forklarer fortidens is fra forskningsbasen EastGRIP på Grønland, og hvordan den kan hjelpe oss å forklare fremtiden. Se TV-serien “snowhow” her.

Science Advances publikasjon

New publication in Science Advances by Willem van der Bilt. The main point of the story is that parts of Svalbard were ice-free and vegetated during the coldest period of the last Ice Age. Link to the paper. Congratulations 🙂

Link to a Bjerknes outreach piece:

https://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/mose-vitner-om-gronn-istid-pa-svalbard (Norsk)

https://www.bjerknes.uib.no/en/article/news/moss-sediments-suggests-ice-free-spot-ice-age-desert (English)

New article in GEOExpro

Do you know what this is? Check this out: New “GEO education” paper from Isabelle Lecomte in GEOExpro September 2019: the online version is out with animations.

Students in GEOV272 will use similar modelling.

Congratulations 🙂

Next page →