Category: Forskning


Brandenburger Postdoc Prize to Sze Ling Ho

As Sze Ling Ho is about to move back to Asia, she received a very welcome postdoc prize. Sze Ling Ho received the prize for the work she conducted at her time as a postdoc at the Alfred Wegener Institute in Germany. The result was an article in Nature Geoscience, ”Flat meridional temperature gradient in the early Eocene in the subsurface rather than surface ocean” published in summer 2016. The article was written together with her colleague Thomas Laepple.

Photo: Raul Tapia

In the end of November, she was back in Potsdam to receive her prize from the State Chancellery of Brandenburg, feeling honoured and fortunate:
”It was really a team work with my former mentor Thom Laepple. We could not have done it without each other. On a more personal level, the award is almost like a “farewell gift” from Europe. I went to Germany as a PhD student. Did a postdoc there and now my second postdoc here in Bergen. I will return to Asia at the beginning of 2018 for a faculty position at the National Taiwan University. The prize money from this award will help kick-start my career there. Therefore this award could not have come at a better time!”
Sze Ling Ho has been a postdoc at the department of Earth Science and Bjerknes for Nele Meckler in the Quaternary Research System group since January 2016.

In February she will start as an assistant professor at the Institute of Oceanography at the National Taiwan University.

Congratulations!

 

Vulkaner v/Jan Mangerud i “Studio 2” radio P2

 

Emeritus Jan Mangerud var intervjuet i “Studio 2” P2 om Vulkaner: “Hva blir det neste vulkanutbruddet?” den 27.11.17 – her kan du lytte til intervjuet.

 

Flere media bidrag fra ansatte ved GEO finner du her.

Caroline Clotten disputerte for phd graden 7.12.17

Vi gratulerer Caroline Clotten som disputerte torsdag 7.12.17 for phd graden med avhandlingen:

”Pliocene Sea Ice Evolution in the Iceland and Labrador Seas – A Biomarker Approach”

Opponent:
Professor, dr. Timothy Herbert Brown University, USA

Opponent:
Seniorforsker, ph.d. Sofia Ribeiro De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark

Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d. Ulysses Ninnemann Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Rolf Mjelde, Universitetet i Bergen

Fagleg-pedagogisk dag 2. februar 2018

Svært mange lærarar frå ungdomsskule og vidraregåande skule kjem til UiB på Fagleg-pedagogisk dag 2. februar 2018.

For ditt fagmiljø betyr det eit godt høve til å løfte fram tema som de tykkjer lærarane bør vite litt meir om. Både foredrag, workshops og andre faglege bidrag er velkomne. Og det er heilt i orden å gjenbruke ting som har vore presentert i andre samanhengar, det vil alltid vere nye tilhøyrarar.

Bidraget registrerer du her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3935499 Gjerne i løpet av ei vekes tid!

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om målgruppa, tema eller kva som helst anna.

Med vennleg helsing, Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, www.uib.no/skolelab, Tlf. 55582227

Mari Fjalstad Jensen disputerte for phd graden 1.12.2017

Vi gratulerer Mari Fjalstad Jensen som disputerte fredag 1.12.17 for phd graden med avhandlingen: ”Abrupt changes in sea ice and dynamics of Dansgaard-Oeschger events”

Opponent:
Professor Joseph LaCasceSeksjon for meteorologi og oseanografi Institutt for geofag Universitetet i Oslo

Opponent:
Førsteamanuensis Anna von der Heydt, Institute for Marine and Atmospheric Research, Department of Physics and Astronomy, Universiteit Utrecht, Nederland

Øvrig medlem i komiteen:
Professor Ulysses Ninnemann, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Joachim Jacobs, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

 

National Geographic skriver om Jostein Bakke og hans Team som nylig var på Svalbard

“Vi har prøvd å ta oss frem til innsjøen Ringgåsvatnet i fem år, men været har hindret oss fra å samle inn prøver, sier Jostein Bakke”

Endelig lykkes de (Jostein Bakke, Eivind W.N.Støren, Torgeir Røthe og Willem van der Bilt) og nå har National Geographic skrevet artikkel om bragden.

Les mer her.

Seminar med Gernot Wagner (Harvard) torsdag 30.11.17 kl 9.15 – Solar geoengineering and mitigation

Gernot Wagner (Harvard) kommer og holder et seminar ved UiB, BCCR/GFI om geoengineering kl. 09:15 torsdag den 30. november, Undervisningsrom 4060,
West Wing Jahnebakken 5

Abstract: What could be the role of solar geoengineering in a ‘rational’ climate policy portfolio? What should it be?
What could or should it be in the world we actually live in?

Det er åpent for alle interesserte, IKKE forbeholdt Bjerknessenteret eller geofysikere. (Vi bare arrangerer. Så spre gjerne info til andre som kunne være interessert.)

Velkommen til et foredrag om et kontroversielt tema som jeg vet at mange, også her på huset, har sterke oppfatninger om.

Feltarbeid i gangene på instituttet

Vi skulle korrelere to 24 meter lange kjerner fra innsjøen Bol Schutchye som ligger langt nord for Polarsirkelen i Uralfjellene. Vi la kjernene ved siden av hverandre og fant igjen turbiditter og andre lamina i begge kjerner. Kjernene er unike fordi de går 24 000 år tilbake i tid, altså gjennom perioden da Skandinavia var dekket av en 3000 m tykk innlandsis. Dette er PhD arbeidet til Carl Regnéll, som sammen med Jan ligger på knær og diskuterer, mens sjefen, John Inge, overvåker arbeidet. Haflidi står bak og forklarer Nele hva vi gjør. (Klikk på bildet så blir det større)

Foto: Eva Bjørseth

Boring i en vulkan gir oss eit nytt innblikk i den djupe biosfære

Steffen Leth Jørgensen, forskar ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er ein del av den internasjonale forskningsgruppa SUSTAIN som skal utforske muligheita for å studere den djupe biosfære i Surtsey vulkanen.

Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler

I forbindelse med den internasjonale Open Access – uken inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning. Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet stilles det følgende krav:
Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler
Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet stilles det følgende krav:
  • Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
  • Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for atartiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.
Program:
  • UiB og åpen tilgang til forskningsresultater,Rektoratet ved Robert Bjerknes, viserektor for tverrfagligvirksomhet
  • Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler,Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet
  • Kommentar til retningslinjene fra faglig ledelse ved fakultet Jørgen Magnus Sejersted, Dekan ved Det humanistiske fakultetRoland Jonsson, Prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet
  • Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Gry Ane Vikanes Lavik, Seniorrådgiver, Norsk senter for forskningsdata
  • Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Susanne Mikkiog Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen
TID: TORSDAG 26.10.2017; 10.00 – 12.00
STED: DRAGEFJELLET SKOLE (DET JURIDISKE FAKULTET), AUD. 4
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangementet vil bli strømmet.
Next page →
← Previous page