Category: Forskning


The Loránd Eötvös Award 2020

The Loránd Eötvös Award 2020 was presented to Tor Arne Johansen and co-authors Bent Ole Ruud, Ronny Tømmerbakke, Kristian Jensen for their paper “Seismic on floatin ice: data arquisition versus flexural wave noise“, published in Geophysical Prospecting, Vol. 67, Mar 2019. Congratulations 🙂

 

Webinar: ERC Starting- eller Consolidator grant I 2021?

Har du tenkt å søke ERC Starting grant eller Consolidator grant i 2021? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist.

ERC Starting Grant har tentativ frist 9. mars. 2021 og er for forskere som har 2-7 års erfaring etter PhD. ERC Consolidator grant har tentativ frist 20. april 2021 og er for forskere med 7-12 års erfaring. More info regarding the Webinar here.

Opprykk til professor – Ny frist 31 desember 2020 | Promotion to professor – New deadline

Utsatt frist for søknad om opprykk til professor i MatNat-fagene for 2020. Mer informasjon finner du her.  (Utsettelsen kommer på bakgrunn av at retningslinjene er under revisjon)

Postponed deadline for 2020 application for promotion to professor in MatNat fields. More info here.

Hva forsker du på?

I slutten av juni 2020 kom endelig innsjøsedimentkjerner og steinprøver fra Kerguelen til Bergen. Materialet ble samlet inn av blant annet Jostein Bakke, Eivind Støren og Henriette Linge i forbindelse med SOUTHSPHERE-prosjektets feltekspedisjon i november og desember 2019.

Steinprøvene inngår i Talin Tuestads ph.d.-prosjekt og skal brukes til å datere glasiale landformer ved analyse av kosmogen Cl-36. Resultatene vil fortelle oss om hvordan utløpsbreer fra Cook-iskappen har variert i størrelse i løpet av de siste 10 000 år. Med 110 steinprøver, og tre måneders korona-forsinkelse, kan det imidlertid være greit å få litt hjelp. Norgesferien må dermed vente litt til for Talin, Nil Eryilmaz (masterstudent), Lars Evje og Henriette.

Disputas – Niklas Meinicke

SÅÅÅ glad kan man bli når man har disputert i tre timer, og komiteen har godkjent både disputas og avhandling.

Niklas Meinicke forsvarte avhandlingen sin 25. juni, med tittelen “Clumped isotope thermometry in foraminifera – From calibration to Plio-Pleistocene temperature reconstructions in the Indo-Pacific Warm Pool“.

Opponentene var professor Cédric M. John, ved Department of Earth Science & Engineering, ved Imperial College London, og Amanuensius Sindia Sosdian fra School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University. Professor Eystein Jansen var internt medlem i komiteen, og professor Lars Ottemöller ledet disputasen.

Prosjektet ble veiledet av Anna Nele Meckler, Stijn De Schepper, og Sze Ling Ho. Lenke til pressemelding. Vi gratulerer 🙂

Disputas – Fabian Tillmans

MSc Fabian Tillmans disputerte 18. juni for doktorgraden, med avhandlingen “Deep-water syn-rift sedimentation and tectonics“.

Opponenter var professor Alejandro Escalona fra Institutt for energiressurser ved Universitetet i Stavanger, og førsteamanuensis Aggeliki Georgiopoulou fra School of Environment and Technology ved The University of Brighton i Storbritannia. Førsteamanuensis Christian Hauge Eide var internt medlem av komiteen, og selve disputasen ble ledet av professor Morten Jakobsen, begge GEO. Doktorgradsprosjektet er veiledet av professor Rob Gawthorpe (UiB), professor Atle Rotevatn (UiB) og professor Christopher Jackson (Imperial College London). Lenke til pressemeldingen. Vi gratulerer 🙂

Disputas – Anneleen Geurtz

MSc Anneleen Geurts disputerte mandag 8. juni for doktorgraden, med avhandlingen “The interplay between surface processes and tectonics in the actively extending central Italian Apennines“.

Opponenter var professor Frank Pazzaglia fra
Department of Earth and Environmental Sciences ved Lehigh University i Pennsylvania, USA, og professor Hugh Sinclair fra
School of GeoSciences ved University of Edinburgh i
Storbritannia. Professor Berit Oline Hjelstuen var internt medlem av komiteen, og selve disputasen ble ledet av professor Kerim Hestnes Nisancioglu, begge ved Institutt for geovitenskap, UiB.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Patience Cowie, professor Rob Gawthorpe, og professor Ritske Huismans.

Her er lenke til pressemeldingen

Elba geological field mapping course (Geov 252)

This years group picture of the Elba geological field mapping course (Geov 252) comes from 17 home offices, as the field mapping part had to be cancelled and instead was conducted digitally this year. The course has 6 seminars that prepare the field course, which were still mostly run at the department before the C19 shut-down. We then had to decide to either postpone the field part, to cancel the field part or to run it digitally. We decided for the latter and adhoc developed a digital field course based on 13 years of previous field mapping course experience on Elba Island, but now combining satellite imagery, Google Earth Streetview, field imagery and QGIS. Johannes Wiest and Hallgeir Sirevaag helped tremendously putting the technicalities into place. The group picture was compiled by Johannes Wiest from 17 Teams home office screenshots, provided by students and supervisors. Joachim Jacobs, 19.05.2020

Disputas – Johannes Wiest

MSc Johannes Daniel Wiest disputerte 18. mai for doktorgraden med avhandlingen “Exhumation of the Caledonian Orogenic Infrastructure in West Norway“. Disputasen ble avviklet via Zoom.

Opponenter var professor Uwe Ring fra Stockholms universitet, Sverige, og førsteamanuensis Clare Warren, The Open University, Storbritannia, mens professor Atle Rotevatn ved GEO var internt medlem av komiteen. Professor Gunn Mangerud GEO ledet disputasen.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Joachim Jacobs GEO og professor Haakon Fossen ved UMB, og professor Per Terje Osmundsen ved NTNU. Her er lenke til pressemeldingen. Gratulerer 🙂

Disputas – Xingguo Huang

MSc Xingguo Huang disputerte 14. mai for doktorgraden med avhandlingen Modeling and inversion of seismic data using multiple scattering, renormalization and homotopy methods. Disputasen ble gjennomført via Zoom.

Opponenter var professor Martin Landrø ved NTNU, og førsteamanuensis Alison Malcolm Memorial University of Newfoundland, Canada, mens professor Rolf Mjelde ved GEO var internt medlem av komiteen. Professor Stéphane Rondenay GEO ledet disputasen.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Morten Jakobsen ved GEO, og Geir Nævdal og Kjersti Solberg Eikrem ved NORCE. Lenke til pressemeldingen. Congratulations 🙂

Next page →
← Previous page