Category: Forskning


Registrering av publiseringskanal er – Frist: 30 november 2017

Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI -rapportering. Dersom du i 2017 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler, må kanalen meldast inn til vurdering.
Søk etter kanal i registeret: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
Innmelding av publiseringskanal: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/BrukerLoggpa.action
Prosedyrar for forslag til registeret: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer
Ved spørsmål, kontakt publiseringskanaler@nsd.no

Ny artikkel i Nature

nature_paper

 

 

Iceland drilling project aims to unearth how islands form.

Ny artikkel i Nature fra Steffen Leth Jørgensen – Les mer her.

LoCH NESs prosjektet har startet!

loch-nessSommaren 2017 vart det satt ut langtidstemperatur sensorar, trykkmålar, strømningsmålarar og seismometer for å sjå korleis naturlige fysiske prosessar, som for eksempel tidevatn og mini-jordskjelv, påverkar permeabiliteten under Lokeslottet hydrotermale område. Les mer her.

Oppstart av “The Corinth Drilling Expedition”

logo-381-low

 

 

The International Ocean Discovery Program (IODP) er et internasjonalt Marint forskningsprogram som støttes av 23 land. “The Corinth Drilling Expedition” er en del av dette og GEO ansatte har en betydelig del av både ansvaret for og tilstedeværelse i denne Expeditionen som har oppstart denne uken. Fra GEO deltar; Rob Gawthorpe, Casey Nixon og Sofia Pechlivanidou. Les mer her.

Forskerutdanningsutvalg

Innkalling og referat fra instituttets FU kan leses fra fellesområdet: P:\Alle ansatte ved GEO velger du Referater-Innkallinger; FU

Nye prosjektsøknader

Husk å sende inn søknadsutkastet (mail til Paolo Simonelli, Terje Erstad og Ingunn Hindenes Thorseth),  MINST 2 uker i forveien. NB! Er det store forpliktelser og/eller egenandeler for instituttet bør ledelsen imidlertid kontaktes langt tidligere.

Vitenskapelig produksjon

Vitenskapelig produksjon/foredrag etc skal registreres i Cristin av den vitenskapelige selv, fortløpende. Cristin finner du ved å gå via UiB siden (http://www.uib.no/forskning/publikasjoner/cristin)

velg UiB som institusjon og logg deg på som vanlig bruker (vanlig brukernavn og passord)

 

Innmeldte publikasjoner legges ut på Forskergruppens web-side en gang i mnd, på bakgrunn av innkomne bidrag via gruppens redaktør. For tiden er følgende redaktører:

 

 

Enrolled publications is posted once a month, on the research group’s web page on the basis of continuously submissions by the group editor. Currently, the following editors:

Scientific production/Presentations etc will be registered in Cristin by the scientific staff themself. We also would like you to register popular science articles and talks. Cristin can be found by going through UiB page and enter the theme: research. select publications, and Cristin.
http://www.uib.no/forskning/publikasjoner/cristin
select UiB as an institution and log in as normal user (normal user name and password)
It is a concise manual in Norwegian in the reception that can be borrowed / copied for the procedure to register the publications. Alternatively contact Cristin for assistance.

 

MAKE YOUR MEDIA ACTIVITY COUNT!

Please remember to send an email about your media and outreach activity to Geo (post@geo.uib.no). If possible, send a direct link to the article or program (or pdf file, mp3 file or the like). If the article is not published online you can login to A-tekst (5 digital news archive) via UB at: http://www.retriever-info.com/services/archive.html  or you can buy a copy of the paper for only 12 NOK at: https://www.buyandread.com/mediaport/index.htm

Både ERC Starting Grant og BFS-stipend

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.

Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.

Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015 og stipend fra Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram samme år. Les mer her.

Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.

Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

Strategi 2006 – 2010

Fstrat6.0-FINAL-VERSION-9nov05

Strategi 2011-2015

GEO_strategi_2011_red

Next page →
← Previous page