Category: Konferanse etc


BTO: Innovation and entrepreneurship

Forskningsrådets webinar for UiB: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

Forskningsrådet inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra UiB. Fredag 14.12 kl 13.00-14.00.

I webinarer gis det informasjon om:

  • hvorfor Forskningsrådet gjør endringer
  • hva de nye søknadstypene og de nye vurderingskriteriene betyr for søkerne
  • hvordan Forskningsrådet vil legge opp søknadsbehandlingen

Les mer og følg webinaret fra NFR lenken her.

Energiseminaret NMBU 2019

Den 01. og 02. mars arrangeres Energiseminaret 2019 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Dette er et to-dagers arrangement som legger fokus på løsninger og nytenking innen bærekraftig energi der vi har spennende foredrag, debatter og workshops. Vi legger opp til at seminaret skal være sosialt, og et nasjonalt nettverksbyggende og faglig arrangement for deltakere. Tidligere år har vi hatt over 400 deltakere fra blant annet  NTNU, UiA, UiB, HVL/HiSF og Sverige. I år ønsker vi også nå ut til andre energiinteresserte og relevant næringsliv!

Kan det være interessant for noen av studentene/linjene på UiB å delta på dette seminaret? Energiseminaret kan være relevant for både ingeniørstudier, økonomistudier og andre studier på både bachelor- og masternivå med generell fordypning i energi, miljø eller klima.

Som tema for 2019 har vi valgt “Fossilfri Velstand”. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge mer energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi en en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det kan by på konflikt med klima- og miljøutfordringer. Energiseminaret 2019 vil ta for seg utfordringer og løsninger for hvordan vi skal utvikle og beholde velstand i en verden med stadig flere krav til renere energi og bedre miljøhåndtering. Vi jobber mot å få et spennende program som vil bli sluppet fortløpende utover høsten etterhvert som det blir klart.

Seminaret er et non-profit arrangement som er arrangert av studenter ved NMBU. Vi ønsker å holde seminaret på lavest mulig prisnivå, og arbeider hardt for å å gjøre seminaret billig for tilreisende. For dere som bor et stykke fra Ås er det mulig å få refundert inntil 600 kr av reisekostnadene per person for de første 25 personene som benytter seg av dette tilbudet. Seminar-passene vil komme i forskjellige varianter, og prisen vil ligge mellom 280 og 400 kr, med overnatting for tilreisende inkludert. Tidligere har deltakere med overnattingsbehov overnattet hos NMBU-studenter, og dette har fungert veldig godt. I år kjører vi en kampanje med Earlybird-billetter der man får to-dagers seminarpass for 180 kroner dersom man bestiller innen 1.desember.

Les mer om oss og fjorårets seminar på vår nettside www.energiseminaret.com eller på vår facebookside “Energiseminaret på NMBU”.

Legger ved programmet fra fjorårets seminar.

PhD stipendiat Isabel Edmundson was awarded the prize for the best poster at the ARCEx annual conference in Longyearbyen 9 – 11 October

PhD stipendiat Isabel Edmundson, who is affiliated with the Basin and Reservoir Studies group at UiB, was awarded the prize for the best poster at the ARCEx annual conference in Longyearbyen 9 – 11 October. The poster session began with a one minute pitch from each presenter, followed by discussions with wine and tapas! Isabel’s poster discussed structural controls on column height fills across the Snøhvit gas field in The Hammerfest Basin.

During the conference, ARCEx researchers present the latest knowledge in Arctic exploration through  a series of lectures, posters, demonstrations and excursions. Visit their webiste at http://www.arcex.no/
Congratulations! 🙂

Tectonic Studies Group writes as follows about Isabel:

Izzy Edmundson is in her first year of PhD studies at the University of Bergen in Norway. She is not new to Norway since she previously worked as a graduate geoscientist for two years in Stavanger.

She studied at Royal Holloway, University of London for her MSc in Petroleum Geoscience. She made this switch to geology in 2013 having previously studied geography for her undergraduate studies at Newnham College, University of Cambridge.

Her research focuses on structural controls on fluid flow in the SW Barents Sea. The research combines analysis of subsurface data and structural modelling techniques, with field work and laboratory tests on fault rocks samples, she hopes from Svalbard!

This area of research has relevance not only for the petroleum industry but also, geothermal, carbon storage and construction.

Aside from geology, her passions include road cycling, skiing and horse-riding having previously worked as a jockey in the UK.

 

Postdoktor Luisa Zuluaga ved GEO ble tildelt pris for beste poster under en europeisk workshop innen geotermi i Strasbourg.

Postdoktor Luisa Zuluaga ved Institutt for geovitenskap (UiB) ble 11. oktober tildelt prisen «Best Poster Award».

Prisutdelingen fant sted under 6th European Geothermal Workshop i Strasbourg som ble arrangert av LabEx G-eau-thermie profonde sammen med Karlsruhe Institute of Technology og European Energy Research Alliance.

Prosjektet som Luisa er tilknyttet heter ANIGMA og er et samarbeid mellom matematikere og geologer, de analyserer oppsprukne blotninger på Sotra som fungerer som en parallell til sprekker i dype geotermiske reservoarer.

Luisa er tilknyttet forskergruppen for Basseng- og reservoarstudier ved Geo. Vi gratulerer! 🙂 (Foto: Ivar Steffanson)

MNT konferansen 2019

Informasjon til fagmiljøene:

Vedlagt er en lenke til MNT-konferansen 2019. Mye spennende og viktig arbeid med undervisning og læring foregår innenfor MNT-utdanning, og konferansen er en god anledning til å dokumentere og dele. «Constructive Alignment» er overordnet tema for årets konferanse:

https://www.realfagsrekruttering.no/konferanser/mnt-konferansen-2019/konferansebidrag-2019/

Tidsfrister og innsending av bidrag
Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 31.10.2018
Tilbakemelding om akseptert bidrag:  30.11.2018
Ferdig 3-5 siders konferansebidrag (Finished conference paper): 28.01.2019
Tilbakemelding til forfattere (Notification to authors): 01.03.2019
Presentasjon på MNT-konferansen: 28. – 29.03.2019

Synthesis Meeting for Subduction zone Water and Metamorphism: a Modelling and Imaging Study

With SWaMMIS coming to an official end soon, we set off for the final project meeting on Sotra (16-19 September 2018). What a great time it’s been since the start nearly four years ago, and the meeting turned out to be a worthy conclusion!

We checked in at the Panorama Hotel all the way at the southern tip of Sotra. Sotra is a narrow, north-south-stretching island made up of pre-Caledonian basement rocks, and separates Bergen from the open North Sea. Not only did we have two days of exciting geoscientific discussions in a cozy conference room (away from any distractions except the view of the sea and rocks), we were also optimally located for our field trip to the world-class outcrops of Holsnøy on the last day of the meeting.

The gang that joined the meeting consisted of many UiB Earth Science researchers along with SWaMMIS collaborators Håkon Austrheim (UiO), Saskia Goes (Imperial College London), Thomas Meier (Uni Kiel) and Christian Schiffer (Univ. of Durham).

SWaMMIS (2014-2018) is coordinated by the Department of Earth Science at the University of Bergen. It is funded by the Research Council of Norway under the FRIPRO Mathematics, Physical Science and Technology (FRINATEK) Independent Projects scheme.  To learn more about the project, our field trips, and cutting-edge results from the SWaMMIS team, please visit our project website: https://swammis.w.uib.no/

Maskinell kontroll av reiseregninger

Den 13.06.18 starter Seksjon for lønn en pilot med maskinell kontroll av reiseregninger. Det er den virtuelle assistenten Bot-Anna som utfører kontrollen på Mat.Nat (orgnr. 12*)

Piloten består av tre faser:

  1. Variabellønnsattestantene kontrollerer at Bot-Anna gjør riktige valg.
  2. Reiseregningen sendes automatisk i retur til registrerer hvis den finner noen feil.
  3. Reiseregningen sender skjema i retur ved feil eller fremover til godkjenner hvis alt er OK.

Bot-Anna bruker merknadsfeltet til å skrive resultatet av kontrollene. Om du opplever at Bot-Anna har gjort feil er det fint om du skriver i merknadsfeltet hva som er feil og sender videre i saksflyt.

Rettledning for utfylling av reiseregninger:

Når du fyller ut en reiseregning er det noen punkt som må være utført for at reiseregningen skal bli raskere attestert og godkjent:

  • Oppgi ett utlegg på èn linje – og last opp kvitteringen for dette utlegget på samme linje. Hvilke utlegg som ikke krever kvittering ser du når du fyller ut i reiseregningen. Du kan ikke lenger “bunkescanne”, men legge kvittering for hvert utlegg på hver linje.
  • Beløpet du angir må være identisk med beløpet på kvitteringen – inkludert ørebeløpet! Dette gjelder også utenlandsk valuta.
  • Vær påpasselig at datoen du oppgir på utleggslinjen er innenfor reisens start og slutt. På billetter som er kjøpt på forhånd er det reisedato som skal oppgis, ikke kjøpsdato.
  • Det må lastes opp et vedlegg som viser hvor kostnadene skal belastes (sted, prosjekt, analyse/aktivitet) som er godkjent av prosjektleder eller BDM.

Ved spørsmål kan du kontakte Eli Vikdal vår driftsøkonom.

GEO Students Awards at AAPG Annual Convention in Salt Lake City

 

 

 

 

 

 

GEO had a strong showing at the American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Annual Convention and Exhibition held in Salt Lake City, 20-23 May with a number of oral and poster presentations ranging from palynology and environmental change in deep syn-rift lacustrine deposits to numerical modelling of turbidity currents around structurally complex sea-floor topography.

Danielle Howlett was the recipient of the SEPM (Society for Sedimentary Geology) Outstanding Student Poster Presentation Award from the SEPM Student Awards Poster Session, for her poster ‘Response of Unconfined Turbidity Currents to the Topography of Structurally-Controlled Seafloor Folds’.  Also at the meeting, Fabian Tillmans was awarded second place in the AAPG Student Poster Session for his poster ‘Sediment Routing of Deep-Water Syn-Rift Depositional Systems Across Faulted Terraces:  Late Jurassic Lomre-Uer Terraces, North Sea Rift’. CONGRATULATIONS to you both!! 🙂

 

The 47th Underwater Mining Conference (UMC’18) will be held in Bergen, from 10th to 14th September

Grieghallen i Bergen, Norway

The 47th Underwater Mining Conference (UMC’18) will be held in Bergen,
from 10th to 14th September 2018, and hosted by the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research (JC-Deep Sea) at the University of Bergen, and Global Centers of Expertise Subsea (GCE Subsea). We expect approximately 200 participants. Read more from our calendar here.

← Previous page