Category: Konferanse etc


The Ocean konferanse 17. september – digitalt (påmelding)

UiB er partner i The Ocean – den årlige havrelaterte konferansen der akademi, politikk, næringsliv, forvaltning og andre møtes:https://www.theocean.no/ Studenter og ansatte kan følge konferansen digitalt 17.9 kl 9-16

Kjente personer fra samfunnsliv og havrelaterte næringer deltar med innlegg. Etter lunsj er det tre tematiske parallellsesjoner: https://www.theocean.no/program/ Påmelding: https://events.provisoevent.no/bergenlive/events/THEOCEANDIGITAL/register

 

PhD seminar 5.6.2019


This years PhD seminar was held on 05th June at GEO with many participants from all four research groups. The program included contributions on Scisnack, experiences of three recently finished PhD candidates, examples of how to build successful careers after the PhD, as well as speed introductions and poster presentations of the individual PhD candidates. The formal part of the seminar was followed by a blåtur led by Johannes Wiest and followed by a nice dinner.

The European Consortium for Ocean Research Drilling


3 dager har Kikki Kleiven (norsk ESSAC delegat) og Geo vært vertskap for det årlige ESSAC møtet med delegater fra 15 land + sekreteriatet (ESSAC is the Science Committee of ECORD, the European Consortium for Ocean Research Drilling) Møtene har alltid en feltdag og vi her vest valgte en marin feltdag med berggrunn, istidsgeologi og masse kystkultur. Fra Bergen til Skjerjehamn med Norled og fra Skjerjehamn til Bergen med ribbåt via øyriket rundt Byrknesøyna, over Fensfjorden med kaffestopp på Fedje, kryssing over til Sulo og Hernar til ytre Øygarden og øysafari gjennom Hellesøykanalen og sørover gjennom Alvheimsundet til Tjeldstø og over til Herdla for lunch. Etter lunch var det tid for litt mer geologi på nordlige Holsnøy før vi suste langs Radøy forbi Frekhaug og tilbake til Bergen. Deltagerne elsket den eksotiske og fartsfylte Ribbåt safarien kyndig ledet av Rolf Birger Pedersen og med Håvard H. Stubseid som 2. båtfører. Og regnet: det fikk vi først når vi kom inn Byfjorden 🙂 Takk for turen!

Reisebrev fra «Seabed Mapping and Survey» konferansen på Geilo

I begynnelsen av mars gikk den årlige konferansen «Seabed Mapping and Survey» av stabelen på Geilo. Konferansen arrangeres av Tekna, og ble i år gjennomfør for 32. gang. Begivenheten er et internasjonalt forum for personer som jobber med overvåkning i olje og gass industri. Konferansen omfatter teknologisk utvikling, undersøkelse av havoverflate og havbunn, samt utforskning innen gruvedrift og annen fornybar teknologi. Les mer her.

EPOS-Norway Annual Workshop 2019

EPOS-Norway is the Norwegian node of the larger EU project, EPOS (European Plate Observing System). EPOS is a planned research infrastructure for European solid Earth science, integrating existing research infrastructures to enable innovative multidisciplinary research.

The EPOS-Norway Annual Workshop of 2019 took place in Bergen, Wednesday 23 January to Thursday 24 January. This year’s venue was the Radisson Blu Royal Hotel at Bryggen. The workshop brought together more than fifty participants: partners and external parties related to the project, as well as anyone interested in learning more about EPOS-Norway. Read more here.

BTO: Innovation and entrepreneurship

Forskningsrådets webinar for UiB: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

Forskningsrådet inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra UiB. Fredag 14.12 kl 13.00-14.00.

I webinarer gis det informasjon om:

  • hvorfor Forskningsrådet gjør endringer
  • hva de nye søknadstypene og de nye vurderingskriteriene betyr for søkerne
  • hvordan Forskningsrådet vil legge opp søknadsbehandlingen

Les mer og følg webinaret fra NFR lenken her.

Energiseminaret NMBU 2019

Den 01. og 02. mars arrangeres Energiseminaret 2019 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Dette er et to-dagers arrangement som legger fokus på løsninger og nytenking innen bærekraftig energi der vi har spennende foredrag, debatter og workshops. Vi legger opp til at seminaret skal være sosialt, og et nasjonalt nettverksbyggende og faglig arrangement for deltakere. Tidligere år har vi hatt over 400 deltakere fra blant annet  NTNU, UiA, UiB, HVL/HiSF og Sverige. I år ønsker vi også nå ut til andre energiinteresserte og relevant næringsliv!

Kan det være interessant for noen av studentene/linjene på UiB å delta på dette seminaret? Energiseminaret kan være relevant for både ingeniørstudier, økonomistudier og andre studier på både bachelor- og masternivå med generell fordypning i energi, miljø eller klima.

Som tema for 2019 har vi valgt “Fossilfri Velstand”. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge mer energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi en en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det kan by på konflikt med klima- og miljøutfordringer. Energiseminaret 2019 vil ta for seg utfordringer og løsninger for hvordan vi skal utvikle og beholde velstand i en verden med stadig flere krav til renere energi og bedre miljøhåndtering. Vi jobber mot å få et spennende program som vil bli sluppet fortløpende utover høsten etterhvert som det blir klart.

Seminaret er et non-profit arrangement som er arrangert av studenter ved NMBU. Vi ønsker å holde seminaret på lavest mulig prisnivå, og arbeider hardt for å å gjøre seminaret billig for tilreisende. For dere som bor et stykke fra Ås er det mulig å få refundert inntil 600 kr av reisekostnadene per person for de første 25 personene som benytter seg av dette tilbudet. Seminar-passene vil komme i forskjellige varianter, og prisen vil ligge mellom 280 og 400 kr, med overnatting for tilreisende inkludert. Tidligere har deltakere med overnattingsbehov overnattet hos NMBU-studenter, og dette har fungert veldig godt. I år kjører vi en kampanje med Earlybird-billetter der man får to-dagers seminarpass for 180 kroner dersom man bestiller innen 1.desember.

Les mer om oss og fjorårets seminar på vår nettside www.energiseminaret.com eller på vår facebookside “Energiseminaret på NMBU”.

Legger ved programmet fra fjorårets seminar.

PhD stipendiat Isabel Edmundson was awarded the prize for the best poster at the ARCEx annual conference in Longyearbyen 9 – 11 October

PhD stipendiat Isabel Edmundson, who is affiliated with the Basin and Reservoir Studies group at UiB, was awarded the prize for the best poster at the ARCEx annual conference in Longyearbyen 9 – 11 October. The poster session began with a one minute pitch from each presenter, followed by discussions with wine and tapas! Isabel’s poster discussed structural controls on column height fills across the Snøhvit gas field in The Hammerfest Basin.

During the conference, ARCEx researchers present the latest knowledge in Arctic exploration through  a series of lectures, posters, demonstrations and excursions. Visit their webiste at http://www.arcex.no/
Congratulations! 🙂

Tectonic Studies Group writes as follows about Isabel:

Izzy Edmundson is in her first year of PhD studies at the University of Bergen in Norway. She is not new to Norway since she previously worked as a graduate geoscientist for two years in Stavanger.

She studied at Royal Holloway, University of London for her MSc in Petroleum Geoscience. She made this switch to geology in 2013 having previously studied geography for her undergraduate studies at Newnham College, University of Cambridge.

Her research focuses on structural controls on fluid flow in the SW Barents Sea. The research combines analysis of subsurface data and structural modelling techniques, with field work and laboratory tests on fault rocks samples, she hopes from Svalbard!

This area of research has relevance not only for the petroleum industry but also, geothermal, carbon storage and construction.

Aside from geology, her passions include road cycling, skiing and horse-riding having previously worked as a jockey in the UK.

 

Postdoktor Luisa Zuluaga ved GEO ble tildelt pris for beste poster under en europeisk workshop innen geotermi i Strasbourg.

Postdoktor Luisa Zuluaga ved Institutt for geovitenskap (UiB) ble 11. oktober tildelt prisen «Best Poster Award».

Prisutdelingen fant sted under 6th European Geothermal Workshop i Strasbourg som ble arrangert av LabEx G-eau-thermie profonde sammen med Karlsruhe Institute of Technology og European Energy Research Alliance.

Prosjektet som Luisa er tilknyttet heter ANIGMA og er et samarbeid mellom matematikere og geologer, de analyserer oppsprukne blotninger på Sotra som fungerer som en parallell til sprekker i dype geotermiske reservoarer.

Luisa er tilknyttet forskergruppen for Basseng- og reservoarstudier ved Geo. Vi gratulerer! 🙂 (Foto: Ivar Steffanson)

Next page →