Category: Disputaser


Disputas: Isabel Edmundson

Foto: Anders B. Kulseng

Isabel Edmundson disputerte 10. september for doktorgraden med avhandlingen “Elucidating key controls on top seal, lateral seal and fault seal capacity in hydrocarbon traps: insights from the Norwegian Continental Shelf”.

Opponentene var professor Quentin Fisher, ved University of Leeds, og førstemanuensius Clare Bond, University of Aberdeen. Førsteamanuensis Christian Haug Eide var internt medlem i komiteen, og professor William Helland-Hansen ledet disputasen.

Izzy ble veiledet av Atle Rotevatn, Roy Davies, Graham Yielding og Kjetil Broberg.

GEO Gratulerer 🙂

Disputas – Niklas Meinicke

SÅÅÅ glad kan man bli når man har disputert i tre timer, og komiteen har godkjent både disputas og avhandling.

Niklas Meinicke forsvarte avhandlingen sin 25. juni, med tittelen “Clumped isotope thermometry in foraminifera – From calibration to Plio-Pleistocene temperature reconstructions in the Indo-Pacific Warm Pool“.

Opponentene var professor Cédric M. John, ved Department of Earth Science & Engineering, ved Imperial College London, og Amanuensius Sindia Sosdian fra School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University. Professor Eystein Jansen var internt medlem i komiteen, og professor Lars Ottemöller ledet disputasen.

Prosjektet ble veiledet av Anna Nele Meckler, Stijn De Schepper, og Sze Ling Ho. Lenke til pressemelding. Vi gratulerer 🙂

Disputas – Fabian Tillmans

MSc Fabian Tillmans disputerte 18. juni for doktorgraden, med avhandlingen “Deep-water syn-rift sedimentation and tectonics“.

Opponenter var professor Alejandro Escalona fra Institutt for energiressurser ved Universitetet i Stavanger, og førsteamanuensis Aggeliki Georgiopoulou fra School of Environment and Technology ved The University of Brighton i Storbritannia. Førsteamanuensis Christian Hauge Eide var internt medlem av komiteen, og selve disputasen ble ledet av professor Morten Jakobsen, begge GEO. Doktorgradsprosjektet er veiledet av professor Rob Gawthorpe (UiB), professor Atle Rotevatn (UiB) og professor Christopher Jackson (Imperial College London). Lenke til pressemeldingen. Vi gratulerer 🙂

Disputas – Anneleen Geurtz

MSc Anneleen Geurts disputerte mandag 8. juni for doktorgraden, med avhandlingen “The interplay between surface processes and tectonics in the actively extending central Italian Apennines“.

Opponenter var professor Frank Pazzaglia fra
Department of Earth and Environmental Sciences ved Lehigh University i Pennsylvania, USA, og professor Hugh Sinclair fra
School of GeoSciences ved University of Edinburgh i
Storbritannia. Professor Berit Oline Hjelstuen var internt medlem av komiteen, og selve disputasen ble ledet av professor Kerim Hestnes Nisancioglu, begge ved Institutt for geovitenskap, UiB.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Patience Cowie, professor Rob Gawthorpe, og professor Ritske Huismans.

Her er lenke til pressemeldingen

Disputas – Johannes Wiest

MSc Johannes Daniel Wiest disputerte 18. mai for doktorgraden med avhandlingen “Exhumation of the Caledonian Orogenic Infrastructure in West Norway“. Disputasen ble avviklet via Zoom.

Opponenter var professor Uwe Ring fra Stockholms universitet, Sverige, og førsteamanuensis Clare Warren, The Open University, Storbritannia, mens professor Atle Rotevatn ved GEO var internt medlem av komiteen. Professor Gunn Mangerud GEO ledet disputasen.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Joachim Jacobs GEO og professor Haakon Fossen ved UMB, og professor Per Terje Osmundsen ved NTNU. Her er lenke til pressemeldingen. Gratulerer 🙂

Disputas – Xingguo Huang

MSc Xingguo Huang disputerte 14. mai for doktorgraden med avhandlingen Modeling and inversion of seismic data using multiple scattering, renormalization and homotopy methods. Disputasen ble gjennomført via Zoom.

Opponenter var professor Martin Landrø ved NTNU, og førsteamanuensis Alison Malcolm Memorial University of Newfoundland, Canada, mens professor Rolf Mjelde ved GEO var internt medlem av komiteen. Professor Stéphane Rondenay GEO ledet disputasen.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Morten Jakobsen ved GEO, og Geir Nævdal og Kjersti Solberg Eikrem ved NORCE. Lenke til pressemeldingen. Congratulations 🙂

Disputas: Magnhild Sydnes

Magnhild Sydnes disputerte torsdag 23.4 for doktorgraden med avhandlingen “Effects of magmatic intrusions on temperature history and diagenesis in sedimentary basins – and the impact on petroleum systems”.

Professor Søren Bom Nielsen ved Aarhus Universitet, Danmark, og professor Sonja Philipp
ved Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland, var opponenter, mens professor Stéphane Rondenay, GEO, intern sensor. professor Joachim Jacobs, GEO, ledet disputasen.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Rolf Mjelde GEO, og Willy Fjeldskaar, Ingrid Fjeldskaar Løtveit og Ivar Grunnaleite ved Tectonor AS.

Lenke til pressemeldingen. Lenke til avhandlingen. Vi gratulerer 🙂

Disputas: Karen Cecilie Johannessen

Foto: Privat

Karen Cecilie Johannessen disputerte fredag 17. april for doktorgraden med avhandlingen “Biosignatures of iron-oxidizing bacteria in modern hydrothermal deposits and Proterozoic jaspers”.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Ingunn Hindenes Thorseth ved Institutt for geovitenskap, og forsker Nicola McLoughlin ved Rhodes University, Sør-Afrika.

Professor Danielle Fortin fra University of Ottawa, Canada, og forskningsdirektør Karim Benzerara fra Sorbonne, Frankrike, var eksterne opponenter, mens forsker Steffen Leth Jørgensen ved Institutt for geovitenskap var internt medlem i komiteen.

På grunn av den pågående koronasituasjonen ble disputasen arrangert digitalt, og vi har dessverre ingen bilder av alle samlet. Gratulerer 🙂
Lenke til pressemeldingen.

Congrats, Dr Aleksandra Smyrak-Sikora!

Foto: Haakon Fossen

Aleksandra Smyrak-Sikora successfully defended her thesis Friday 28. February (UNIS) on:
”Tracing the Eurasian Ice Sheet Complex – Studies from the Polar Ural Mountains and Scandinavia”

We congratulate the freshly minted doctora! 🙂

Photo from left: Mary Ford ved Research Center Pétrographiques Et Géochimiques, Frankrike (opponent), Eva Falck ved Geofysisk institutt (ledet disputasen), Aleksandra Smyrak-Sikora,  Louise Hansen fra Norges geologiske undersøkelse (opponent) og Haakon Fossen (internt medlem av komiteen).

Congrats, Dr Carl Regnéll

Foto: Anders B. Kullseng

Carl Regnéll successfully defended his thesis Friday 14. February on:
Tracing the Eurasian Ice Sheet Complex – Studies from the Polar Ural Mountains and Scandinavia

We congratulate the freshly minted doctor! 🙂

Photo from left: Hans Petter Sejrup (leder av disputasen), Atle Nesje (leder for komiteen), professor Gunhild Rosqvist Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet (opponent), Carl Regnéll, professor Gifford H. Miller Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado, USA (opponent), Haflidi Haflidason og John Inge Svendsen

Next page →