Category: Forskning


News & Views article for Nature Geoscience

Desiree Roerdink has written a News & Views article for Nature Geoscience, in response to a new and controversial article that argues for an oxygen-rich sulfur cycle in the Archean eon (4.0 to 2.5 billion years ago): https://www.nature.com/articles/s41561-020-0608-z Congratulations 🙂

 

Disputas: Isabel Edmundson

Foto: Anders B. Kulseng

Isabel Edmundson disputerte 10. september for doktorgraden med avhandlingen “Elucidating key controls on top seal, lateral seal and fault seal capacity in hydrocarbon traps: insights from the Norwegian Continental Shelf”.

Opponentene var professor Quentin Fisher, ved University of Leeds, og førstemanuensius Clare Bond, University of Aberdeen. Førsteamanuensis Christian Haug Eide var internt medlem i komiteen, og professor William Helland-Hansen ledet disputasen.

Izzy ble veiledet av Atle Rotevatn, Roy Davies, Graham Yielding og Kjetil Broberg.

GEO Gratulerer 🙂

The Ocean konferanse 17. september – digitalt (påmelding)

UiB er partner i The Ocean – den årlige havrelaterte konferansen der akademi, politikk, næringsliv, forvaltning og andre møtes:https://www.theocean.no/ Studenter og ansatte kan følge konferansen digitalt 17.9 kl 9-16

Kjente personer fra samfunnsliv og havrelaterte næringer deltar med innlegg. Etter lunsj er det tre tematiske parallellsesjoner: https://www.theocean.no/program/ Påmelding: https://events.provisoevent.no/bergenlive/events/THEOCEANDIGITAL/register

 

The Loránd Eötvös Award 2020

The Loránd Eötvös Award 2020 was presented to Tor Arne Johansen and co-authors Bent Ole Ruud, Ronny Tømmerbakke, Kristian Jensen for their paper “Seismic on floatin ice: data arquisition versus flexural wave noise“, published in Geophysical Prospecting, Vol. 67, Mar 2019. Congratulations 🙂

 

Webinar: ERC Starting- eller Consolidator grant I 2021?

Har du tenkt å søke ERC Starting grant eller Consolidator grant i 2021? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist.

ERC Starting Grant har tentativ frist 9. mars. 2021 og er for forskere som har 2-7 års erfaring etter PhD. ERC Consolidator grant har tentativ frist 20. april 2021 og er for forskere med 7-12 års erfaring. More info regarding the Webinar here.

Opprykk til professor – Ny frist 31 desember 2020 | Promotion to professor – New deadline

Utsatt frist for søknad om opprykk til professor i MatNat-fagene for 2020. Mer informasjon finner du her.  (Utsettelsen kommer på bakgrunn av at retningslinjene er under revisjon)

Postponed deadline for 2020 application for promotion to professor in MatNat fields. More info here.

Hva forsker du på?

I slutten av juni 2020 kom endelig innsjøsedimentkjerner og steinprøver fra Kerguelen til Bergen. Materialet ble samlet inn av blant annet Jostein Bakke, Eivind Støren og Henriette Linge i forbindelse med SOUTHSPHERE-prosjektets feltekspedisjon i november og desember 2019.

Steinprøvene inngår i Talin Tuestads ph.d.-prosjekt og skal brukes til å datere glasiale landformer ved analyse av kosmogen Cl-36. Resultatene vil fortelle oss om hvordan utløpsbreer fra Cook-iskappen har variert i størrelse i løpet av de siste 10 000 år. Med 110 steinprøver, og tre måneders korona-forsinkelse, kan det imidlertid være greit å få litt hjelp. Norgesferien må dermed vente litt til for Talin, Nil Eryilmaz (masterstudent), Lars Evje og Henriette.

Disputas – Niklas Meinicke

SÅÅÅ glad kan man bli når man har disputert i tre timer, og komiteen har godkjent både disputas og avhandling.

Niklas Meinicke forsvarte avhandlingen sin 25. juni, med tittelen “Clumped isotope thermometry in foraminifera – From calibration to Plio-Pleistocene temperature reconstructions in the Indo-Pacific Warm Pool“.

Opponentene var professor Cédric M. John, ved Department of Earth Science & Engineering, ved Imperial College London, og Amanuensius Sindia Sosdian fra School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University. Professor Eystein Jansen var internt medlem i komiteen, og professor Lars Ottemöller ledet disputasen.

Prosjektet ble veiledet av Anna Nele Meckler, Stijn De Schepper, og Sze Ling Ho. Lenke til pressemelding. Vi gratulerer 🙂

Disputas – Fabian Tillmans

MSc Fabian Tillmans disputerte 18. juni for doktorgraden, med avhandlingen “Deep-water syn-rift sedimentation and tectonics“.

Opponenter var professor Alejandro Escalona fra Institutt for energiressurser ved Universitetet i Stavanger, og førsteamanuensis Aggeliki Georgiopoulou fra School of Environment and Technology ved The University of Brighton i Storbritannia. Førsteamanuensis Christian Hauge Eide var internt medlem av komiteen, og selve disputasen ble ledet av professor Morten Jakobsen, begge GEO. Doktorgradsprosjektet er veiledet av professor Rob Gawthorpe (UiB), professor Atle Rotevatn (UiB) og professor Christopher Jackson (Imperial College London). Lenke til pressemeldingen. Vi gratulerer 🙂

Disputas – Anneleen Geurtz

MSc Anneleen Geurts disputerte mandag 8. juni for doktorgraden, med avhandlingen “The interplay between surface processes and tectonics in the actively extending central Italian Apennines“.

Opponenter var professor Frank Pazzaglia fra
Department of Earth and Environmental Sciences ved Lehigh University i Pennsylvania, USA, og professor Hugh Sinclair fra
School of GeoSciences ved University of Edinburgh i
Storbritannia. Professor Berit Oline Hjelstuen var internt medlem av komiteen, og selve disputasen ble ledet av professor Kerim Hestnes Nisancioglu, begge ved Institutt for geovitenskap, UiB.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Patience Cowie, professor Rob Gawthorpe, og professor Ritske Huismans.

Her er lenke til pressemeldingen

Next page →