Category: Forskning


Ny publikasjon i The Holocene

Opptil 6000 år gamle piler har smelta ut av ei isfonn i Jotunheimen

Under arkeologiske undersøkingar ved Langfonne, ei isfonn som ligg på Kvitingskjølen i Jotunheimen, er det gjort funn av 68 piler som har vore nytta til reinsdyrjakt i tidlegare tider. Dei eldste pilene er daterte til å vere om lag 6000 år gamle. Les mer her fra artikkelen publisert i The Holocene som bl.annet Atle Nesje har vært med på.

Congrats, Martin Sarajærvi

Martin Sarajærvi successfully defended his thesis Wednesday 18. November on: “Computationally Efficient Methods for Seismic Modeling and Inversion”.

We congratulate the freshly minted doctor! 🙂

The opponents were Professor Roelof K. Snieder at the Center for Wave Phenomena and Office of Academic Affairs, Colorado School of Mines, USA, and professor Leiv Jacob Gelius ved Seksjon for geologi og geofysikk, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo i doktorgradsdisputasen. Mathilde Sørensen internternal member of the committee, and the disputassion was led by Einar Iversen. The thesis was supervised by Henk Heers, Volker Oye ved NORSAR, and Jan Øystein Haavig Bakke at Schlumberger.

Ny publikasjon i PNAS

Klimaet endret seg brått da de nordiske hav gikk fra hvitt til blått. Brå klimaendringer under forrige istid ble utløst av et utbredt tap av sjøis i løpet av 250 år eller mindre. En ny studie dokumenterer at årsaken til at endringene skjedde så fort, lå i havet. Henrik Sadatzki skriver om arbeidet han har ledet.

Les mer fra Bjerknessenteret her. For english read here.

Congrats, Dr Kristian Agasøster Haaga

Kristian Agasøster Haaga successfully defended his thesis Tuesday 3. November on: “Causal interactions in the Earth system”

We congratulate the freshly minted doctor! 🙂

The Opponents were professor Holger Kantz fra Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems i Dresden, Tyskland, and seniorforsker Jaroslav Hlinka, at Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences i Praha, Tsjekkia. Anna Nele Meckler was internal member of the committee, and disputation was led by Steffen Leth Jørgensen. Kristian was supervised by Bjarte Hannisdal, Jo Brendryen and David Diego Castro.

Article on DeepRift Corinth geophysical surveys

Click on the figure to see all figures

New major international geophysical investigation of the Corinth Rift, building on IODP Expedition 381.

As part of the Research Council of Norway funded DeepRift project led by Rob Gawthorpe, an international group of scientists is involved in collecting new high resolution seismic and bathymetry data from the Gulf of Corinth during October and early November 2020.

The Corinth Rift is one of the planet’s most rapidly extending continental rifts.  The rift is geologically a young tectonic feature, forming over the last five million years.  Today the rift is situated along the Gulf of Corinth.  Its high rates of tectonic activity, closed drainage system and high sedimentation rates, makes it an ideal location to examine normal fault growth, rift basin evolution and how the landscape responds to tectonic and climate forcing factors. Read more here.

Forskningstermin 2021/2022 eller høst 2022 – Intern søknadsfrist 1. november!

Planlegger du forskningstermin høst 2021, vår 2022 og eller høst 2022 må du søke om dette nå i høst. Den interne søknadsfristen settes i år til 1. november for ansatte ved GEO. Vi er klar over at dette er en måned sendere enn det som står oppgitt på fakultetets nettside. Dette er avklart med fakultetet.

Merk dere at rutinene er nye og søknaden gjennomføres i to trinn:  

  • Trinn 1) Søknad om forskningstermin (https://www.uib.no/matnat/129889/forskningstermin?step=1). Søknadsfrist 1. november. Søknadsskjema med vedlegg, sendes vedlagt en e-post til andrea.grimnes@uib.no. HUSK å informere i e-posten om dere også planlegger å søke reisestøtte.  Dette trenger instituttet å vite da vi skal sende en liste over hvem som søker reisestøtte til fakultetet. Instituttet vil behandle søknadene om forskningstermin raskt slik at dere får svar innen 15. november på om forskningstermin blir innvilget (forutsatt at all nødvending dokumentasjon er vedlagt søknaden).
  • Trinn 2) Søknad om reisestøtte til utenlandsoppholdet (https://www.uib.no/matnat/129889/forskningstermin?step=2). Søknadsfrist 1. desember. Reisestøtte kan tildeles både fra fakultet og fra L. Meltzers høyskolefond, men søkes om i en og samme søknad levert via Meltzers søknadsdatabase. MERK dere derfor hva søknaden skal inneholde. Søknadsdatabasen til Meltzers høyskolefond åpner 17. oktober https://fond.app.uib.no/ .

Tilgang til Nature Masterclasses ved UiB

Som forsker ved UiB har du sjansen å følge nettkurs fra prestisjetunge Nature. De såkalte Nature masterclasses legger fokus på forskningsprosessen med utgangspunkt i realfagene:

  • Scientific Writing and Publishing
  • Effective Collaboration in Research
  • Focus on Peer Review

Kursene er tilgjengelige via campus-lisens:https://www.uib.no/ub/138954/akademiske-ferdigheter-–-veiledning-forskere . Merk at tilgang krever registrering og VPN-tilkobling dersom man jobber hjemmefra og er off-campus.

English info – read from here.

Ocean Sustainability Bergen Conference – 11. november 2020

OSB Conference 2020

Photo: Åshild Nylund

Vi vil med dette informere om Ocean Sustainability Bergen konferansen, en hybrid konferanse som vil finne sted i Aula 11. november 2020 fra kl 13.00-16.00.
Hovedtemaet for konferansen i år er: Treasures from the sea; Science, technology and management systems for healthy and productive oceans.
Dette temaet er relatert til bærekraftmål 14 – Life Below Water: Conservation and Sustainable Use of the Ocean.
Kalenderoppføring med konsept for konferansen, program og registrering finnes på nettsiden bit.ly/OSBProgram . Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. For english and more info: Les mer om Ocean Sustainability Bergen (OSB) her.

NGF sin Vinterkonferanse 2021 blir digital, pga covid19

NGF sin Vinterkonferanse 6.-8. januar 2021 blir digital, pga covid19. Det gjør det egentlig til en gylden mulighet for studenter til å delta til en billig penge, siden de slipper å reise og ordne med overnatting. Det vi tilbyr studenter er å delta til kr. 300, og det inkluderer et års medlemskap i NGF.

Vil du holde foredrag / poster, se www.geologi.no for sesjoner og frister.

SDG Conference Bergen – Day Zero: Wednesday 10 February

Crowd at Day Zero 2020

Engaging debate at Day Zero during SDG Conference Bergen 2020. Photo: UiB / Paul S. Amundsen

Fancy feedback on your ongoing research or want to report results? Register your event for “Day Zero” – an academic festival with activities relevant to the UN’s Sustainable Development Goals. Registration by 15 November.

Entrance is free, and there will be opportunities for local workshop hubs to engage in person pending COVID-19 local restrictions.

Day Zero will be hosted on a digital conference platform to give us the opportunity for networking to meet new people engaged with the SDGs. We will also host an all-digital virtual cocktail hour at the end of the event, “on top” of Mount Fløyen in Bergen. More details will come soon. Day Zero remains free for all participants.

Submit abstract for your event for Day Zero 2021. Read more here.

Next page →