About ngltsView all posts by nglts

Havforskningstiåret -invitasjon til workshops om Arctic Ocean Action Plan

Påmeldingsfrist er 25. september: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/havforskningstiaret-arctic-ocean-action-plan/

Fra invitasjonen:

Norges forskningsråd oppfordrer dere til å delta på disse workshopen og gi innspill til Arctic Ocean Action Plan. Vi planlegger at vår hovedutlysning for polarforskning i 2022 vil være knyttet til Havforskningstiåret. Arctic Ocean Action Plan vil være med og danne grunnlag for hvordan vi innretter den utlysningen.

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som skal gjennomføres for alle ansatte ved Universitet i Bergen i 2021. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy som gjennomføres ved UiB hvert 3 år. Ler mer her.

Minner om årets MNT-konferanse, frist for bidrag 15.10.2020

MNT Konferansen, Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv 15. og 16. mars 2021, Kristiansand.

 • Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 15.10.2020
 • Tilbakemelding om akseptert bidrag: 13.11.2020
 • Ferdig 3-5 siders konferansebidrag (Finished conference paper): 15.01.2020
 • Tilbakemelding til forfattere (Notification to authors): 15.02.2021
 • Presentasjon på MNT-konferansen: 15.03–16.03.2021

Konferansebidrag publiseres i en egen artikkelsamling innenfor tidsskriftet Nordic Journal of STEM Education. Dette er en forholdsvis ny publiseringskanal, som også løpende tar i imot tidsskriftartikler (videreutviklede konferansebidrag og andre relevante artikler) som blir fagfellevurdert. Vi har nå for få personer registrert for å bidra med fagfellevurderinger, og vi håper de av dere det er aktuelt for både kan bidra selv, og ikke minst oppfordre andre kolleger til å registrere seg som reviewere på tidsskriftets nettside:

Utdanningsfaglig kompetanse er nå krav både ved ansettelse og opprykk, og kanalen er godt egnet for å dokumentere arbeid med dette. Reviewarbeid vil også være nyttig i en slik sammenheng. Kriterier for review fremgår av tidsskriftets nettside. Det bør være mulig for alle som underviser i MNT-fag,og har en vitenskapelig tilnærming til sitt arbeid, å både ha nytte av aktiv deltakelse selv og å bidra til at andre utvikler sitt arbeid. Vi planlegger for både fysisk og digital deltagelse. Les mer, finn lenker og skjema her.

Kurs i beregningstjenester

Det arrangeres et to dagers kurs i slutten av oktober. Kurset er for nye og eksisterende brukere av tungregning infrastruktur lokalt og via Sigma2 / Metacenteret. Kurset er også for alle andre som har behov i infrastruktur for AI, beregning, osv. Kurset skal gjennomføres på engelsk og vedlagt ligger tentativ agenda. Målgruppe er ansatte og doktorgrad studenter. Kurset skal arrangeres i slutten av oktober.

Se vedlagt forslag til kursinnhold, dersom dere har andre ønsker eller innspill sendes dette inn via Linling.Chen@uib.no. Eventuelle tilbakemeldinger om innholdet før må sendes innen utgangen av denne uken (20 sept.), beklager kort frist.

NB. Det kommer snart kursets nettside hvor man kan melde seg på og vi anbefaler at de som er interessert i det kurset og annet lignende informasjon å melde seg på hpcnews@uib.no her: https://mailman.uib.no/listinfo/hpcnews

Vennlig hilsen Alexander Oltu. Gruppeleder Vitenskapelig Databehandling, IT avdelingen Universitetet i Bergen

Valg av nytt verneombud – lokal frist 25. september

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

 • Lokale verneombud
 • Hovedverneombud
 • Universitetets hovedverneombud

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

 • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
 • har et støttende nettverk med faste møter
 • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

For inneværende valgperiode ved GEO er Siv Hjorth Dundas verneombud og Eivind Wilhelm Nagel Støren er vara verneombud. Send nye forslag til Stjernholm@uib.no innen 25.9.

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

News & Views article for Nature Geoscience

Desiree Roerdink has written a News & Views article for Nature Geoscience, in response to a new and controversial article that argues for an oxygen-rich sulfur cycle in the Archean eon (4.0 to 2.5 billion years ago): https://www.nature.com/articles/s41561-020-0608-z Congratulations 🙂

 

Disputas: Isabel Edmundson

Foto: Anders B. Kulseng

Isabel Edmundson disputerte 10. september for doktorgraden med avhandlingen “Elucidating key controls on top seal, lateral seal and fault seal capacity in hydrocarbon traps: insights from the Norwegian Continental Shelf”.

Opponentene var professor Quentin Fisher, ved University of Leeds, og førstemanuensius Clare Bond, University of Aberdeen. Førsteamanuensis Christian Haug Eide var internt medlem i komiteen, og professor William Helland-Hansen ledet disputasen.

Izzy ble veiledet av Atle Rotevatn, Roy Davies, Graham Yielding og Kjetil Broberg.

GEO Gratulerer 🙂

The Ocean konferanse 17. september – digitalt (påmelding)

UiB er partner i The Ocean – den årlige havrelaterte konferansen der akademi, politikk, næringsliv, forvaltning og andre møtes:https://www.theocean.no/ Studenter og ansatte kan følge konferansen digitalt 17.9 kl 9-16

Kjente personer fra samfunnsliv og havrelaterte næringer deltar med innlegg. Etter lunsj er det tre tematiske parallellsesjoner: https://www.theocean.no/program/ Påmelding: https://events.provisoevent.no/bergenlive/events/THEOCEANDIGITAL/register

 

Samuel Pereira

Hei Geo! My name is Samuel Pereira and I have just started my PhD in ‘Hydrothermal Organic Geochemistry’ at the Department for Earth Sciences and K.G. Jebsen Centre for Deep-Sea Research.
I’m from Mumbai (India) and I’ve completed my Bachelor’s degree in Geology (2014-2017) from St Xavier’s College, Mumbai and I also have a Master’s degree in Marine Geosciences (2017-2020) from University of Bremen (Germany). Where I worked with the working groups of Wolfgang Bach and Andrea Koschinsky (MARUM, University of Bremen). My master thesis ‘Geochemical investigations of hydrothermal fluids from the South-Sandwich plate, (Southern Ocean)’ was focussed on fluid geochemistry and thermodynamic modelling in unravelling the formation of magmatic and seawater derived deep-sea hydrothermal fluids.
My aim area of focus has been deep-sea hydrothermal systems, previously I’ve focussed on the inorganics and volatiles in these systems (essentially in the fluids) to understand the formation of these energy-rich fluids, using the chemistry of various species in the fluids (major, minor and trace elements), speciation and solubility calculations, fluid-rock interactions and catabolic thermodynamic models to further understand them in detail.

At UiB has a part of project HyPOD (Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids), I’ll be working with Eoghan P. Reeves in understanding the formation of organic molecules in these fluids as a result of pyrolysis of microbial biomass under hydrothermal conditions. High temperature-pressure experiments will be conducted using lab-cultivated biomass (bacteria and archaea) under realistic redox conditions. I’ll be analysing these fluids for hydrocarbons, alcohols, carboxylic acids, amino acids and biomarkers. I’ll also be collaborating with Prof. Ida Helene Steen, Dr Håkon Dahle at Bio, UiB and Dr Florence Schubotz (MARUM, University of Bremen). I’m very excited to continue studying these marvellous deep-sea hydrothermal systems as a part of my PhD and I’m looking forward towards my stay in Bergen! You will find Samuel in room 4140. Welcome to GEO 🙂

The Loránd Eötvös Award 2020

The Loránd Eötvös Award 2020 was presented to Tor Arne Johansen and co-authors Bent Ole Ruud, Ronny Tømmerbakke, Kristian Jensen for their paper “Seismic on floatin ice: data arquisition versus flexural wave noise“, published in Geophysical Prospecting, Vol. 67, Mar 2019. Congratulations 🙂

 

Next page →
← Previous page