About ngltsView all posts by nglts

Ny evaluering av norsk forskning og høyere utdanning

Fagene biovitenskap, naturvitenskap, matematikk, teknologi, medisin og helse er først ut når Forskningsrådet setter i gang en ny runde med evaluering av norsk forskning.

Å evaluere norsk forskning er en del av vedtektene til Forskningsrådet. Forrige runde med fagevalueringer startet opp i 2011 og avsluttes i år med evalueringen av rettsvitenskapelig forskning, som lanseres 25. november. Samtidig starter vi nå opp en ny evalueringsrunde.  Les mer fra NFR her.

Webinar: How to save 80% of your research time using Geofacets and Geobase

Dear earth scientists! In this short webinar, David Egmon (Elsevier) will show you in a live demo how to save 80% of your research time using Geofacets and Geobase. He will give you a brief introduction to Geofacet and Geobase, and how you can use the tools in research, teaching and learning. The webinar should take 30-45 minutes based on your questions 😊 Two alternative dates:

  • February 3rd at 11:00. Sign up here.
  • February 24t at 11:00. Sign up here.

Kind regards, Kjersti H. Enerstvedt

European Strategy Summit

Didn’t you get the chance to join the meeting in November? Here is the recording from the meeting.

Fifth SDG Conference Bergen, 9. – 12. February

Universitetsaulaen, Bergen 20210211: SDG Conference 2021, Day 1. Foto: Paul S. Amundsen/UIB

Ways of knowing, Modes of Living: Dialogues across a Fragmented Earth
The challenges that underlie the sustainable development goals demand action. How do we find new and innovative ways to develop sustainable actions rooted in the SDGs? The conference will explore the transformative ambition of the 2030 Agenda. Virtual Conference info & Registration.

 

Horizon Europe info day @UiB

Do you want to learn more about EU’s funding for research and innovation? Horizon Europe provides opportunities for researchers in all fields and at all career stages. Registration deadline 31.12. Read more here.

Parkeringsordning ved UiB forlenges

Parkeringsordningen ved UiB: Forlenget inntil 28.02.2022. Forlengelsen angår også reserverte plasser for enheter. Les mer her.

Korona regler

Siden forrige uke har vi fått strammere regler for håndtering av koronapandemien. Alle ansatte som kan arbeide på hjemmekontor, uten at de har oppgaver som krever tilstedeværelse og er viktig og nødvendig for forskning og utdanning eller for å ivareta kritiske funksjoner, skal arbeide hjemmefra.
Avtale om hjemmekontor skal fortsatt gjøres med nærmeste leder og instituttledelsen. Fraværsskjema for hjemmekontor mm finner du her.
Enmetersregelen gjelder og munnbindplikt dersom det ikke er mulig å overholde meteren. Vi er også bedt om å forberede oss på neste års semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig.

På Høyden: Julekalender 2021

If you can guess where Nissejenta is on campus, you can get a surprise prize delivered to your door! There’s a new location/opportunity to win everyday until Christmas Day.
Check here for the day’s location!

Seismologen vant MN Pepperkakehus Konkurransen

Vi gratulerer geofysikk-studentgruppen Seismologen! Alle studentgrupper ved Matnat-fakultetet kunne delta i en konkurranse om å bygge det beste ‘pepperkakehuset’ (tema: miljø og klima). Seismologen vant denne konkurransen og bildene viser deres bidrag. Seismologens pepperkakehus, samt de øvrige bidragene, kan sees i 1. etasje i Realfagbygget.

Seismologen won the Pepperkake-House Competition

Congratulations to the geophysics student group Seismologen! All student groups of the Matnat faculty could participate in a competition to build the best ‘pepperkake-house’ (the theme was: environment and climate). Seismologen won this competition. The pictures show their contribution. Seismologen’s pepperkake-house, as well as the other contributions, can be seen in the first floor of Realfagbygget.

Call for Young CAS Fellow: 2022-24

UiB is a partner of Centre for Advanced Study, CAS. Applicable for researchers under the age of 40. Young CAS researchers will receive funding and support for their research project and gain valuable experience by organizing and leading several workshops and a two-month research stay. Read more here. For norwegian read here.
Application deadline: 9 December 2021

Next page →
← Previous page