About ngltsView all posts by nglts

Mat Nat Nøkkeltall for undervisning og forskning 2020

MN nøkkeltall for undervisning og forskning ligger i sakspapirene for neste ukes fakultetstyremøte, her fremkommer også publiseringspoengene for GEO for korona året 2020. Les mer her. Resultater innen utdanningsfeltet og phd vår 2021.

Astronaut søkes

For første gang siden 2008 har den europeiske romorganisasjonen ESA lyst ut nye astronautstilinger. Personer med norsk statsborgerskap er blant dem som kan søke, og mulighetene for å få en norsk astronaut har aldri vært større.

For å kunne å bli ESA-astronaut, må man ha en mastergrad innen medisin, teknologi-, ingeniør- eller realfag, og minimum tre års arbeidserfaring. Forskning og undervisning teller med her. Personer som har fullført eller er på sitt siste år i en doktorgrad, er dermed gode kandidater.

Norsk Romsenter har som ambisjon å få så mange gode, norske kandidater som mulig til å søke. Vi vet at mange av de relevante kandidatene finnes ved universitetene, og lurer på om du kjenner til noen som kunne vært interessert ved ditt institutt eller i din fagkrets. Om du synes dette er interessant, håper jeg du vil dele informasjonen videre ved ditt institutt eller i ditt nettverk.

Mer om astronautjobben her (årets kuleste jobb på finn.no?)

Om astronautopptaker på hjemmesidene til Norsk Romsenter

ESA har en tilsvarende side med mye nyttig informasjon

Felt, tokt og gruppereiser (inkludert felt- og toktkurs og felt for masterstudent) / Field, Cruise and grouptravel

For english read here.

Felt, tokt og gruppereiser (inkludert felt- og toktkurs og felt for masterstudent)

Olav Thon Stiftelsens nasjonale priser 2022

Utlysning av Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning innen naturvitenskap og medisin for 2022. Prisene deles ut torsdag 3. mars 2022 i Universitetets aula i Oslo.  Frist for å nominere er 15. september 2021.

Utviklingstid: Webinar om selvomsorg og hjemmekontor 22. april

Ukens tema for Utviklingstid er: Selvomsorg og hjemmekontor

Pandemisituasjonen utfordrer oss alle. Hvordan har du det? Hvordan ta vare på din psykiske helse under pandemi på hjemmekontor?

Bedriftshelsetjenesten inviterer alle ansatte til webinar 22.april, kl. 14:00 til 14:30

Webinar for alle ansatte – Det blir gjennomgang av:

  • Hvordan ta vare på seg selv?
  • Hvordan ta vare på dem rundt oss?
  • Hvilke muligheter kan du ha?

Påmelding og informasjon her

Congrats, dr Sunniva Rutledal

Sunniva Rutledal  successfully defended her thesis Friday 9th April on: “Tephrochronology of the North Atlantic during the Last Glacial period – a paleoclimate synchronization tool”.

We congratulate the freshly minted doctora! 🙂

The opponents were Professor Stefan Wastegård, Department of Physical Geography, Stockholm University, Sweden and Professor Dierk Hebbeln
MARUM – Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, Germany. The Internal member of the committee was Assosiate Professor Henriette Linge, GEO, and the disputation was led by Professor Kerim Hestnes Nisancioglu. The thesis was supervised by Professor Eystein Jansen, GEO and Professor Haflidi Haflidason, GEO, Dr. Trond M. Dokken, NORCE Norwegian Research Centre og Dr. Sarah M. P. Berben.

The University of Bergen is 75 years

Geologen Carl Fredrik Kolderup (1869-1942) professor Ansatt 1898-1939

Today we can congratulate the University with its 75 years birthday. On this date, 9th of April 1946, our Parliament finally decided to establish a second university in Norway, and the University of Bergen became a reality. Bergen had traditions for research, dissemination and also some teaching going all the way back to 1825, when the Bergen Museum was established. For GEO history you can read here (Norwegian).The new university officially opened in 1948, with a staff of 40 (3 in administration) and 400 students. For those of you who understand Norwegian, we will recommend listening to the excellent 75-minute-long lecture that Prof. Anders Johansen held today.

SANORD Conference 2021 – Call for abstracts

The Western Norway University of Applied Sciences (HVL) and the University of Bergen (UiB) are jointly hosting the digital SANORD Conference 7-10 September 2021 – Vitalizing partnerships: Moving forward to a sustainable future.

The conference have 6 sub-themes:

  1. Climate and climate impacts on humans.
  2. Higher education: Shaping the SDG curriculum.
  3. Health: Addressing complexity in health.
  4. Innovation and entrepreneurship.
  5. Epistemic challenges, intellectual labour and South-North partnerships.
  6. Moving forward: Music and arts.

UiB academic staff who are interested to organize a session under one of the sub-themes at the SANORD Conference 2021, can submit their abstracts HERE before the deadline 1 May.

Ny populærvitenskapelig artikkel

Jan Mangerud har skrevet en populærartikkel om forløpet av siste istid i Geonytt, som er et digitalt blad for Norsk Geologisk Forening.  Bladet finnes her.

Congrats, dr Fanny Ekblom Johansson

Fanny Ekblom Johansson successfully defended her thesis Wednesday 24. March on: “Glacial and Extreme Flood variability during late Holocene and into the Future – Studies from Folgefonna in south-west Norway and Ata Sund in west Greenland“.

We congratulate the freshly minted doctora! 🙂

The opponents were Professor Anders Schomacker, Institutt for Geovitenskap, UiT Norges Arktiske Universitet and dr. Bethan Davis, Centre for Quaternary Research, Department of Geography, Royal Holloway University of London, UK. The Internal member of the committee was professor Atle Nesje, GEO, and the disputation was led by førsteamanuensis Benjamin Aubrey Robson. The thesis was supervised by professor Jostein Bakke and senioringeniør Eivind Wilhelm Nagel Støren, GEO, and seniorforsker Camilla Snowman Andresen ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Next page →