Search Results for: innkjøpHva er et PM nummer?

Leverandørene spør nå om å få et PM nummer på bestillingen – hva er det?

Dette er et nummer som gis en bestilling når bestillingen er gjennomført i UiB sitt bestillingssystem.

Det som er nytt i år er at leverandørene som har avtale med UiB skal be om dette PM nummeret på alle bestillinger fra UiB. UiB har innført dette for å sikre seg at alle bestillinger på varer og tjenester går via UiB sitt bestiller-system (Baseware).

Du vil få et PM-nummer ved å la bestillingen gå via en av GEO sine bestillere. Når bestillingen er godkjent vil leverandøren få PM-nummer (evt du får PM-nummeret fra bestiller og kan gi dette til leverandøren i mer spesielle tilfeller)

Alle bestillinger som skal betales UiB (annuum eller prosjekt)  skal gå via en bestiller. Så langt som mulig skal våre avtaleleverandører brukes – dersom et firma som vi må benytte ikke er leverandør fra før av, har vi mulighet for å opprette disse som ny leverandør.  Da trenger vi en del opplysninger som må legges inn før Regnskapsavdelingen kan opprette leverandøren.

For å opprette et PM nummer i UiB sitt bestillingssystem Basware trenger bestilleren følgende opplysninger fra deg:

  • Hvilke leverandør skal du benytte ved ditt kjøp? (Leverandører med UiB avtale)
  • Navn og evt nummer på varen, antall enheter/personer, døgn, pris, leverings info, betales over prosjekt nr, drift, analysenummer, evt navn på deltakere,

Alle bestillinger skal gå gjennom bestillingssystemet, dette gjelder også bestillinger til møter/konferanser, postere, trykking, språkvask, bøker, reiser og rekvisisjoner til restaurantbesøk.

Mer informasjon finner dere her: Anskaffelser og innkjøp og her FAQ her.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal resertifiseres som Miljøfyrtårn

I april 2016 ble Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og fakultetsadministrasjonen. Sertifiseringen var et ledd i at Universitetet i Bergen, som det første av de store universitetene i Norge, nå ble Miljøfyrtårn.

Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

For å bli resertifisert som miljøfyrtårn, innebærer dette at fakultetet må oppfylle en rekke krav innen det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg til krav innen avfall, innkjøp, transport og energi, og kravene  må kunne dokumenteres. Vi må oppfylle alle kravene til et godt HMS-system.

Å være Miljøfyrtårn forplikter oss som institusjon og som enkeltansatte til å gjøre miljøbevisste valg i hverdagen.

Informasjon om avtaler, bestillinger og faktura ved UiB

UiB har inngått nye rammeavtaler for innkjøp. Som kjent er ny rammeavtale for reiser inngått med G Travel. Nå kan man bestille vanlige reiser online på https://gto.softinventor.com/login/gtravel. Husk feide pålogging (vanlig brukernavn og passord).
Ved bestilling av reiser blir det lagt til et lite gebyr ved hver bestilling, se avtaleportalen for prising av ulike tjenester. UiB betalte også gebyr i forrige avtale som var med Berg-Hansen AS, men da med en årlig avgift som ble belastet Økonomiavdelingen. Denne løsningen er ikke mulig med den nye avtalen som Statens innkjøpssenter har inngått. Her er det i stedet gebyr per bestilling.

UiB kredittkort til bruk ved reiser
Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om kredittkortet EuroCard. Dette er et kredittkort med firmaansvar som utstedes i den ansattes navn uten årsavgift. Kortet benyttes bare til reiserelaterte utgifter i jobbsammenheng. Kortet kan ikke brukes til private kjøp. Faktura sendes til og betales av kortinnehaver. Mer info her: https://www.uib.no/foransatte/107153/kredittkort

Viktig melding til G Travel sine kunder

G Travel<https://www.gtravel.no/> har følgende melding til alle sine kunder:

Vi har for tiden problemer med å motta/sende e-post. Ta direkte kontakt per telefon med ditt lokale G Travel kontor ved behov for hjelp til billettbestilling eller annen assistanse.

Online portal er ikke berørt av denne hendelsen og kan brukes som normalt.

G Travel jobber fortløpende med å løse problemet og vil informere Statens innkjøpssenter så snart det er noe nytt å melde.

Bestillinger kan sendes til: gtravel.online.no@gmail.com –