Behovet for langsiktige investeringer er stort!

Skal vi lykkes internasjonalt er forskningsinfrastrukturer essensielt. Det muliggjør topp forskning innenfor våre fag og det gir oss viktige konkurransefortrinn som samarbeidspartner. Les mer fra dekanbloggen her.