Ny evaluering av norsk forskning og høyere utdanning

Fagene biovitenskap, naturvitenskap, matematikk, teknologi, medisin og helse er først ut når Forskningsrådet setter i gang en ny runde med evaluering av norsk forskning.

Å evaluere norsk forskning er en del av vedtektene til Forskningsrådet. Forrige runde med fagevalueringer startet opp i 2011 og avsluttes i år med evalueringen av rettsvitenskapelig forskning, som lanseres 25. november. Samtidig starter vi nå opp en ny evalueringsrunde.  Les mer fra NFR her.