Korona regler

Siden forrige uke har vi fått strammere regler for håndtering av koronapandemien. Alle ansatte som kan arbeide på hjemmekontor, uten at de har oppgaver som krever tilstedeværelse og er viktig og nødvendig for forskning og utdanning eller for å ivareta kritiske funksjoner, skal arbeide hjemmefra.
Avtale om hjemmekontor skal fortsatt gjøres med nærmeste leder og instituttledelsen. Fraværsskjema for hjemmekontor mm finner du her.
Enmetersregelen gjelder og munnbindplikt dersom det ikke er mulig å overholde meteren. Vi er også bedt om å forberede oss på neste års semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig.