Slik endrer NFR søknadsbehandlingen i 2022

Den største utlysningen for forskningsorganisasjoner neste år har søknadsfrist 2. februar.
Utlysningen er publisert og åpner for søknader 15. desember. Siden forrige søknadsfrist har søkere og andre interessenter svart på flere
spørreunder-søkelser gjennom året og gitt mange forslag til hvordan NFR kan forbedre søknadsprosessen. NFR har planlagt en rekke endringer i 2022. Endringene skal blant annet gi:

  • bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger
  • en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
  • bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen

Les mer her.