Invitasjonen til skrivekurs for forskere ved MatNat

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten. Kurset holdes på norsk. Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg med spørsmål.
Dato: 5 januar 2022, kl 09:00 – 15:30. Påmelding her / Les mer her. Påmeldingsfrist: 10 Desember.