Garage space at UiB for 2022 / Garasjeplass ved UiB for 2022

Du kan nå søke om garasjeplass ved UiB for 2022. Frist for å søke er 06.12.21. Se UiBhjelp for mer informasjon.

You can now apply for a garage space at UiB for 2022. The deadline for applying is 06.12.21. See UiBhjelp for more information