Invitasjon – EU Mission på hav: en satsning for Vestlandet? 9. desember kl 10-12

Velkommen til felles EU-rådgiver forum for aktører på Vestlandet, arrangert av EU-nettverkene: Ocean of Opportunities, Horisont Vestland og Horisont Rogaland, den 9. desember kl. 10-12.

EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere for økt norsk deltakelse i Horisont Europa og er finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Målet med webinaret er å få innsikt i hvordan aktører på Vestlandet posisjonerer seg for å delta i EUs samfunnsoppdrag Sunne hav og vann innen 2030 og om det kan være muligheter for samarbeid på tvers av nettverkene. Møtet er digitalt på TEAMS. For påmelding og mer info – se her.