UiB – Arbeidsmiljøpris 2021

Universitetet i Bergen gir priser til de som skaper et godt arbeids- og læringsmiljø. Diplom og 75 000 kroner. I 2020 gikk prisen til GEO for seminarserien “Geolunch” delt med BRITA. Fjorårets pris ble delt ut på UiBs julesending fra Aulaen 17. desember. Les mer her.
I 2021 er det naturlig å belønne enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet under koronapandemien. Søknadsfrist for bidrag i 2021 er 10. desember. Les mer her.