MatNat lyser ut HMS-pris 2021 /MatNat announces the 2021 HSE Prize

MatNat fakultetet vil i år dele ut en HMS-pris på kr 50 000,-. Som tidligere år skal prisen gå til et HMS-tiltak/- prosjekt som oppfattes som vellykket og som gjerne har overføringsverdi for andre institutt. Les mer her. Internfrist: Forslag til Andrea innen 27. oktober.

As in previous years, the award (NOK 50,000) will go to a successful Health Safety Environment measure / project which has value for other departments. Read more here. (No) Internal deadline: 27. October. Send idea to Andrea.