Lansering av Indikatorrapporten 20.10 /9-11

Denne måneden lanseres Indikatorrapporten – en årlig nettrapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet.
I Norge jobber 90 000 mennesker med forskning og utvikling. Enda flere er involvert i innovasjon og nyskaping.
Disse menneskene utgjør forsknings- og innovasjonssystemet vårt. I år spør vi om dette systemet må endre seg hvis samfunnet skal endre seg. Påmeldingsfrist 19.10. Les mer her.