Gratis Horisont Europa-Kurs

Høstens gratis Horisont Europa-kurs. Flere datoer, 18,19,20. Les mer her fra NFR.