75 års Jubileums markering ved GEO 2.12

UiB er 75 år og dette markerer GEO torsdag 2.12 fra kl 13. Vi starter med seminar på VilVite. Etterfulgt av en middag på Lanternen.
Sett av dato og tid – mer info og påmelding kommer.

UiB is 75 years old and this will be marked at GEO on Thursday 2.12 from 1 pm. We start with a seminar at VilVite. Followed by a dinner at Lanternen.
Set date and time – more information and registration to come.