Storsatsing på “Norge etter oljen” – Forskningsrådets innspill til ny langtidsplan

“Norge etter oljen” er et forslag om sektorovergripende og tverrfaglig samfunnsoppdrag for å legge grunnlaget for samfunnsendring, nye arbeidsplasser og videreutvikling av velferdssamfunnet. Samfunnsoppdraget kombinerer forskningsinnsats og andre tiltak. Vi foreslår en økonomisk ramme for satsingen på fem milliarder kroner over fire år. Slik kan Norge utvikle grunnlaget for nye lønnsomme næringer innenfor rammen av nullutslipp og bærekraft, og mer effektiv velferd av høy kvalitet. Les mer om samfunnsoppdraget og hvordan søke om midler her.