Søk om støtte til klimatiltak innen 22. september

Det nærmer seg ny søknadsfrist til UiB sitt klimafond. Innen 22.09.2021 kan studenter og ansatte søke om midler til både mindre og mer omfattende  tiltak begrenset oppad til 500.000 kroner. Klimafondets primære formål er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet
for et mer klimavennlig universitet, som kan bidra til å redusere universitets klimaavtrykk, eller som er med på å engasjere og motivere flere studenter  og ansatte til en felles klimadugnad.
Fondet åpner også for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet.
Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader.
Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes til klima2030@uib.no innen søknadsfristen 22.09.2021. Les mer: https://www.uib.no/klimafond