Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitalt frokostseminar mandag 27.september på Zoom kl.0830-1000. Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø. Påmelding her. Mer info her: Det gode arbeidsmiljø