Valg inst.rådmedl. til GEO våren 2021 / Election of board members to the institute board at GEO – spring 2021

Det er i år valg til instituttrådet for gruppe A (fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (ansatte i tekniske og administrative stillinger) og gruppe D (studenter).

Kandidatene i gruppe B og D blir valgt for perioden 1.8.2021-31.7.2022. Kandidatene i gruppe A og C blir valgt for perioden 1.8.21-31.7.25.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil Andrea Grimnes gjerne høre fra deg! For mer info og nominasjonsskjema se her. Frist for å  melde inn kandidater er 23. mars kl. 12:00

English

Members representing all groups (staff and students) to the institute Board are to be elected for the period of – group B and D 1.8.2021-31.7.2022, group A and C 1.8.21-31.7.2025.

Do you want to run as a candidate, or do you know someone who do – please let Andrea Grimnes know! For more info and election form learn more here. Deadline for the nomination of candidates is 23. March, 12:00PM