UiB midler til miljøvennlig reising, arrangement, gjenbruk og rydding

UiBs styre har etablert et eget fond på 5 mill. kroner for å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Det gis ikke støtte til søknader rettet mot enkeltstudenter eller enkeltansatte. Det kan søkes støtte til tiltak innenfor følgende kategorier:
•Reiser og arrangement
•Tiltak for gjenbruk og rydding
•Nyskapende og innovative ideer

UiB funds for environmentally- friendly travel, events, reuseUiB’s board has established a fund of NOK 5 million to finance measures to engage employees and students in the reduction of the university’s climate footprint. Support can be applied to the following categories:
•Travel and events
•Measures for reuse and clearing
•Innovation
Søknadsfrist/Deadline: 1 MAR 2021 INFO / CONTACT