Pandemien ser ut til å ramme studenter lengre ut i studieløpet hardere, enn de på bachelornivå.

Helt ferske tall fra universiteter og høgskoler viser at bachelorstudentene er de som klarer seg best i koronaåret 2020, blant studentene som er i sin avsluttende fase.

Andel (%) som gjennomfører: Hvor mange fullfører sin bachelor, master eller phd (innen 6 år) på normert tid: 2020 vs 2019

Institusjon Bachelor Master Phd
Universiteter 2020 2019 Endring 2020 2019 Endring 2020 2019 endring
Universitetet i Agder 53,49 55,69 -2,2 54,94 57,31 -2,37 63,83 65 -1,17
Nord universitet 56,6 49,76 6,84 36,64 40,22 -3,58 72,73 78,26 -5,53
NMBU 46,07 36,6 9,47 56,83 61,28 -4,45 69,16 80,43 -11,27
NTNU 52,55 49,94 2,61 46,17 56,29 -10,12 74,35 75,14 -0,79
OsloMet 55,53 54,07 1,46 43,8 46,24 -2,44 76,32 58,33 17,99
Universitetet i Bergen 40,83 37,71 3,12 54,24 60,23 -5,99 72,41 64,44 7,97
Universitetet i Oslo 37,44 34,61 2,83 45,74 47,86 -2,12 66,3 61,44 4,86
Universitetet i Stavanger 45,12 48,14 -3,02 42,45 52,63 10,18 72,92 57,81 15,11
Universitetet i Sørøst-Norge 49,2 45,13 4,07 43,75 47,36 -3,61 62,86 66,67 -3,81
UiT Norges arktiske universitet 45,83 46,68 -0,85 49,07 49,14 -0,07 55,38 64,75 -9,37

Her er det faktisk flere enn året før som klarer å bli ferdig med studiene sine etter planen. På 13 av de statlige studiestedene viser tallene at det er flere bachelorstudenter enn året før som fullførte på normert tid. Statistikk fra DBH/NSD. Les mer info fra Khrono her.