Nominasjon av kandidater til Formidlingsprisen 2021 – Forslagsfrist 15. mai

Det matematisk-naturvitenkaplige fakultet (MN) deler årlig ut sin formidlingspris. Gjennom formidlingsprisen på kr. 50 000,- ønsker fakultetet å synliggjøre formidlingen ved fakultetet. Prisen skal gå til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for å formidle resultat av forsknings- og utviklingsarbeid av høy kvalitet – samt vist betydningen dette har for samfunnet. Komiteen presiserer at prisen skal tildeles for formidlingsarbeid, ikke undervisningsrelatert innsats. Alle formidlingsformer blir vurdert: Debatt- og konferanseinnlegg, kronikker, bøker, foredrag, blogg, samtaler, utstillinger, radio, tv, podcast, konserter, film, nettsider og sosiale medier. Vurderingskriterier:

  • Kvaliteten på formidlingen
  • Allsidig bruk av kanaler for kommunikasjon, samt variasjon i uttrykksformer
  • Kreativitet
  • Formidlingspotensial overfor ulike målgrupper
  • Respons fra publikum

Både ansatte og studenter kan nominere kandidater. Forslaget bør underbygges med dokumentasjon med eksempler på formidling. For mer info les her. Vinner av fjorårets nominasjon les her.