Informasjonsmøte for alle ansatte ved GEO 25. februar kl 12:15 til 12:45 / english below

Tema: Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse (ARK) for ansatte ved GEO

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som skal gjennomføres for alle ansatte ved Universitet i Bergen i 2021. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy som gjennomføres ved UiB hvert 3 år. Årets undersøkelse sendes ut til alle ansatte 8. mars. Skal undersøkelsen kunne brukes på instituttnivå er det svært viktig at alle svarer. Undersøkelsen er fullstendig anonymisert. Mer info : https://www.uib.no/ark

Lenke til zoom møte ligger i outlook invitasjonen. Har dere behov for å få den tilsendt direkte – kontakt Trine Lise.

English:
All employees are invited to an information meeting, Thursday February 25th 12:15 -12:45,

Subject:  Working Environment and Climate Surveys (ARK) for all employees at GEO

ARK is a working environment and climate survey which will be conducted for all employees at the University of Bergen in 2021. The survey serves as both a management tool and a participation tool and is conducted at the UiB once every 3 years. This year you will receive the survey on e-mail March 8th. It is important that you all answer the survey to make results that can be used at the department level. The survey is anonymised. More information: https://www.uib.no/en/hr/139112/working-environment-and-climate-surveys-ark

Link to the zoom meeting is in the outlook invitation. If you need to have it sent directly – contact Trine Lise.