Fond og legater for studenter ved Universitetet i Bergen

Foto/ill.: Emil Breistein

Visste du at som student ved Universitetet i Bergen er det flere fond og studentlegater du kan søke midler fra? Og at ved å søke Meltzer prosjektstipend kan du få opp til 75.000 kr i stipend til for eksempel feltarbeid, konferansereise eller innkjøp av utstyr? Søknadsfrist 1. desember. Les mer her.