Tørris skal ikke lagres i fryserom på grunn av mangel på ventilasjon og høy sublimeringsrate ved minus 20 grader

TØRRIS ER CO₂ I FAST FORM OG SUBLIMERER, FORDAMPER, DIREKTE TIL CO₂ -GASS SOM FORTRENGER LUFT OG KAN FØRE TIL KVELNING.
-Dersom tørris må lagres skal dette skje i minus 80 grader fryser som er godkjent for lagring av tørris.
-Fryseren skal merkes på utsiden og isoporesken skal merkes med tørris-symbol.

Ved sending av prøvemateriale på tørris anbefales det å bruke World Courier. UiB har rammeavtale med World Courier for Ekspress-og spesialfrakttjenester, blant annet forsendelser på tørris.World Courier beregner mengde tørris i forhold til mengde og type prøver og distanse for transporten, inklusiv mellomlandinger osv. De beregner nødvendig størrelse på isoporkassen, eventuelt om det trengs spesialkontainer. Denne type forsendelse medfører ikke oppbevaring av tørris ved instituttet.