Ocean Sustainability Bergen Conference – 11. november 2020

OSB Conference 2020

Photo: Åshild Nylund

Vi vil med dette informere om Ocean Sustainability Bergen konferansen, en hybrid konferanse som vil finne sted i Aula 11. november 2020 fra kl 13.00-16.00.
Hovedtemaet for konferansen i år er: Treasures from the sea; Science, technology and management systems for healthy and productive oceans.
Dette temaet er relatert til bærekraftmål 14 – Life Below Water: Conservation and Sustainable Use of the Ocean.
Kalenderoppføring med konsept for konferansen, program og registrering finnes på nettsiden bit.ly/OSBProgram . Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. For english and more info: Les mer om Ocean Sustainability Bergen (OSB) her.