Minner om årets MNT-konferanse, frist for bidrag 15.10.2020

MNT Konferansen, Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv 15. og 16. mars 2021, Kristiansand.

  • Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 15.10.2020
  • Tilbakemelding om akseptert bidrag: 13.11.2020
  • Ferdig 3-5 siders konferansebidrag (Finished conference paper): 15.01.2020
  • Tilbakemelding til forfattere (Notification to authors): 15.02.2021
  • Presentasjon på MNT-konferansen: 15.03–16.03.2021

Konferansebidrag publiseres i en egen artikkelsamling innenfor tidsskriftet Nordic Journal of STEM Education. Dette er en forholdsvis ny publiseringskanal, som også løpende tar i imot tidsskriftartikler (videreutviklede konferansebidrag og andre relevante artikler) som blir fagfellevurdert. Vi har nå for få personer registrert for å bidra med fagfellevurderinger, og vi håper de av dere det er aktuelt for både kan bidra selv, og ikke minst oppfordre andre kolleger til å registrere seg som reviewere på tidsskriftets nettside:

Utdanningsfaglig kompetanse er nå krav både ved ansettelse og opprykk, og kanalen er godt egnet for å dokumentere arbeid med dette. Reviewarbeid vil også være nyttig i en slik sammenheng. Kriterier for review fremgår av tidsskriftets nettside. Det bør være mulig for alle som underviser i MNT-fag,og har en vitenskapelig tilnærming til sitt arbeid, å både ha nytte av aktiv deltakelse selv og å bidra til at andre utvikler sitt arbeid. Vi planlegger for både fysisk og digital deltagelse. Les mer, finn lenker og skjema her.