Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som skal gjennomføres for alle ansatte ved Universitet i Bergen i 2021. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy som gjennomføres ved UiB hvert 3 år. Ler mer her.