Valg av nytt verneombud – lokal frist 25. september

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

  • Lokale verneombud
  • Hovedverneombud
  • Universitetets hovedverneombud

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

  • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
  • har et støttende nettverk med faste møter
  • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

For inneværende valgperiode ved GEO er Siv Hjorth Dundas verneombud og Eivind Wilhelm Nagel Støren er vara verneombud. Send nye forslag til Stjernholm@uib.no innen 25.9.

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.