UiB innfører arbeidsmiljøpris

Foto/ill.: Sigve Amundsen

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø vil Universitetet i Bergen fra og med 2020 dele ut en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og en prispott på kr. 75.000,-.
Arbeidsmiljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter, og alle ansatte og studenter kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.
Forslaget må inneholde en kortfattet begrunnelse (maks én side) og sendes HR-avdelingen. Den årlige fristen for å fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen vil være 1. oktober. Les mer om arbeidsmiljøprisen her.