Toktlederkurs 15. september via TEAMS

HIA012 Toktlederkurs i regi av Havforskningsakademiet & Rederi

Trenger du en innføring i toktlederkurs? Da har du mulighet den 15. september via Teams. Med dette generelle kurset får du en innføring i praktisk forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for tokt med fartøyer som bemannes og drives av HI/Rederi. Påmelding innen 9. september via kursportalen.

Kursinformasjon:
Kursdato: 15.9.2020
Kurstid: Fra kl 09:00 til 15:00
Kurssted: Online via Microsoft Teams
Kursansvarlig/underviser: Per W. Nieuwejaar
Språk: Norsk
Antall kursdeltakere: Maks 18 personer (kurset er åpent for UiB, UiT og NP)
Påmeldingsfrist: 9.9.2020

Påmelding per epost til Per W. Nieuwejaar pern@hi.no med en kopi til Gabrielle Kverneland (gabrielle.kverneland@hi.no)