Ditt ansattforhold under COVID-19 pandemien/ Employment conditions during the COVID-19 pandemic

Foto/ill: Colourbox

UiB har opprettet en side med praktisk informasjon angående ditt ansattforhold nå som vi er i en spesiell situasjon som følge av COVID-19: https://www.uib.no/hr/134960/ditt-ansattforhold

The University has published a webpage with info regarding your employee relationship now that we are in a special situation as a result of COVID-19: https://www.uib.no/en/hr/134962/employment-conditions